Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KHẢO SÁT DẦU NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD - ĐT Dầu Tiếng
Người gửi: Lê Phú Huy
Ngày gửi: 08h:09' 09-08-2013
Dung lượng: 68.6 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Số / PGDĐT–GDTH Dầu Tiếng, ngày tháng năm 2013
V/v hướng dẫn khảo sát chất lượng đầu năm học 2013 -2014 đối với GDTH.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện

Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2013-2014;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng hướng dẫn các trường tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2013-2014 cho học sinh lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 và đầu vào lớp 6 như sau:
1. Đề khảo sát chất lượng là kiến thức, kĩ năng cơ bản của lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 , lớp 5, lớp 6 dựa theo Quyết định 16. Mỗi trường tiểu học nộp 1 bộ đề khảo sát + đáp án đề nghị của các khối 2,3,4,5,6 (dựa theo mẫu đề trên hộp thư đơn vị kèm theo) mail về địa chỉ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2013.
2. Thời gian làm bài khảo sát chất lượng sẽ thông báo sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh.
Nhận được công này, đề nghị Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện và nộp đề tham khảo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên (để thực hiện); PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu VT, GDTH, H.20.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓