Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Vòng 2/ lớp 5 năm 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hải Anh
Ngày gửi: 14h:46' 18-09-2013
Dung lượng: 208.5 KB
Số lượt tải: 203
Số lượt thích: 0 người
Bài 1 vòng 2 lớp 5

ời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:  của một số bằng 192 thì số đó là 
Câu 2:  của một số bằng 75 thì số đó là 
Câu 3: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = 
Câu 4:  của 2012 bằng 
Câu 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 128cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 5cm thì nó trở thành hình vuông. Tính số đo chiều rộng của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều rộng hình chữ nhật đó là cm.
Câu 6: Anh hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai anh em bằng 40 tuổi thì khi đó em bao nhiêu tuổi? Trả lời: Khi đó em tuổi.
Câu 7: Hiệu của 2 số 246. Số bé bằng  số lớn. Vậy số lớn là 
Câu 8: Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị.  Vậy số thứ nhất là 
Câu 9: Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng  số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 10: Hiệu của 2 số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là 
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:  của một số bằng 192 thì số đó là 
Câu 2:  ¼ của một số bằng 75 thì số đó là 
Câu 3:  của 2015 bằng 
Câu 4:  của 2012 bằng 
Câu 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 104cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 2cm và tăng chiều rộng thêm 2cm thì nó trở thành hình vuông. Tính số đo chiều dài của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều dài hình chữ nhật đó là cm. 
Câu 6: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng  số lớn. Vậy số bé là 
Câu 7: Hiệu của 2 số 246. Số bé bằng  số lớn. Vậy số lớn là 
Câu 8: Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 9: Hiệu của 2 số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số bé là 
Câu 10: Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị.  Vậy số thứ nhất là 
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:  của 198 bằng 
Câu 2: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = 
Câu 3: (2012× 99 – 1006 × 198) × 2013 = 
Câu 4:  của 186 bằng 
Câu 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 104cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 2cm và tăng chiều rộng thêm 2cm thì nó trở thành hình vuông. Tính số đo chiều dài của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều dài hình chữ nhật đó là cm. 
Câu 6: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng  số lớn. Vậy số bé là 
Câu 7: Trung bình cộng 2 số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 8: Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị.  Vậy số thứ nhất là 
Câu 9: Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 10: Hiệu của 2 số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số bé là 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:  của 186 bằng 
Câu 2: (2012× 99 – 1006 × 198) × 2013 = 
 
Gửi ý kiến