Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giúp An Nhiên bài biên độ sóng dừng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thu Mai
Ngày gửi: 18h:16' 21-09-2013
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 460
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Trên một sợi dây dài 2m có một đầu cố định và một đầu tự do xảy ra hiện tượng sóng dừng, người ta đếm được có 13 nút sóng (kể cả đầu cố định). Biết biên độ dao động tại điểm cách đầu tự do 4cm là 8 cm. Hỏi bụng sóng dao động với biên độ bao nhiêu?
A. cm B. 6cm C. cm D. cm.
Giải: -Chiều dài dây có một đầu cố định và một đầu tự do, khi có sóng dừng thỏa mãn:
 Với k= 13-1 =12 và l= 200cm
- Suy ra bước sóng :.
-Nếu điểm M cách bụng gần nhất một khoảng x thì biên độ được xác định:

Theo đề : x = 4cm = λ/8 và biên độ aM =8cm.
-Theo đề ta có: 
- Suy ra biên độ bụng là: aB= .Chọn A
Chú ý 1:
Những bài tập liên quan đến độ lệch và khoảng cách từ M đến BỤNG (hoặc NÚT) trong sóng dừng:
-Nút sóng có biên độ AN =0, Bụng sóng có biên độ AB= 2a
-Nếu đề bài yêu cầu tìm khoảng cách từ M đến BỤNG hoặc NÚT thì :
+Nếu điểm M cách bụng một khoảng x thì biên độ được xác định: 
+Nếu điểm M cách nút một khoảng x thì biên độ được xác định: 

Vẽ BÓ SÓNG và biểu diễn các đoạn cách NÚT ( hoặc cách BỤNG) dễ dàng suy ra đáp số!


Loại bài này cách đơn giản nhất nên dùng hình vẽ trên với các khoảng cách từ nút sóng (hoặc Bụng)

Các trường hợp: (sóng dừng có biên độ BỤNG là 2a)

Sóng dừng:
Câu 1.Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2.5cm. cách điểm nút gần nó nhất là 6cm. tính bước sóng?
Giải:Theo đề: 2A= 5cm . AM= 2,5cm .
Cách 1: Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ: 
Thế số: =>=>.
Cách 2: Nhìn hình vẽ ở trên :Biên độ aM= a, thì M cách nút là λ/12 => λ=12.x=12.6=72cm.

Câu 2.Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2.5cm. cách điểm bụng gần nó nhất là 20cm. tính bước sóng?

Giải.Theo đề: 2A= 5cm . AM= 2,5cm .
Cách 1: Với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ:
Thế số: =>=>.
Cách 2: Nhìn hình vẽ ở trên :Biên độ aM= a, thì M cách bụng là λ/6 => λ=6.x=20.6= 120cm.

Câu 3..Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2.5cm. giữa 2 điểm M,N có biên độ 2.5cm cách nhau 20cm  các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2.5cm. tính bước sóng?
Giải.Theo đề: 2A= 5cm . AM= 2,5cm .
Tương tự câu 1: M cách nút gần nhất x =MN/2= 10cm
Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ: 
Thế số: =>=>.

NHẬN XÉT: (sóng dừng có biên độ BỤNG là 2a)
+ Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N dao động cùng pha, cùng biên độ a là: λ/3
+ Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N dao động ngược pha, cùng biên độ a là: λ/6

+ Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N dao động cùng pha, cùng biên độ  là: λ/6
+ Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N dao động ngược pha, cùng biên độ  là: λ/3

+ Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N dao động cùng pha, cùng biên độ  là: λ/4
+ Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N dao động ngược pha, cùng biên độ  là: λ/4

Chú ý 2: Trong sóng dừng chỉ có dao động cùng pha hoặc ngược pha.
Các điểm thuộc cùng một bó sóng thì dao động cùng pha, hai bó liền kề thì dao động ngược pha.
+Nếu hai điểm M và N gần nhau nhất (x= MN/2) cùng biên độ AM và dao động cùng pha thì:
=> 

+Nếu hai điểm M và N gần nhau
 
Gửi ý kiến