Tin tức thư viện

Hướng dẫn chạy phần mềm ViOLET trên Window đã chặn Flash

12977357 Kính chào các thầy, cô Hiện tại các bản cập nhật mới nhất của Window đã chặn Flash nên có thể máy tính của thầy, cô không chạy được phần mềm ViOLET. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp thầy, cô có thể chạy được phần mềm ViOLET trên các máy Window đã chặn Flash. Bước 1: Vào Control Panel của...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập điện xoay chiều đã phân dạng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Duẩn
Ngày gửi: 08h:07' 28-09-2013
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 3816
Số lượt thích: 0 người
I. ĐẠI CƯƠNG VÀ CÁC MẠCH ĐƠN LẺ
. Biểu thức điện áp tức thời và dòng điện tức thời: u = U0cos((t + (u) và i = I0cos((t + (i)
Với ( = (u – (i là độ lệch pha của u so với i, có 
2. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2(ft + (i) Mỗi chu kì đổi chiều 2 lần, mỗi giây đổi chiều 2f lần
* Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R: uR cùng pha với i, (( = (u – (i = 0)  và 
Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có 
* Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L: uL nhanh pha hơn i là (/2, (( = (u – (i = (/2)
 và  với ZL = (L là cảm kháng
Lưu ý: Cuộn thuần cảm L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở).
* Đoạn mạch chỉ có tụ điện C: uC chậm pha hơn i là (/2, (( = (u – (i = -(/2)
 và  với  là dung kháng
Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn).
1. Điện áp xoay chiều của đoạn mạch có dạng .V. Tìm U; U0 ; w; T; f; u ở thời điểm t = 0,005s.
2. Một dòng điện xoay chiều có dạng . Tìm I0 ; I; w; T; f; i ở thời điểm t = 0,025s; dòng điện có cường độ 2A ở những thời điểm nào?
3: Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos200t(A) là
A. 2A. B. 2A. C. A. D. 3A.
4: Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 220cos100t(V) là
A. 220V. B. 220V. C. 110V. D. 110V.
5: Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức i = 2cos120t(A) toả ra khi đi qua điện trở R = 10 trong thời gian t = 0,5 phút là
A. 1000J. B. 600J. C. 400J. D. 200J.
6: Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25 trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là
A. 3A. B. 2A. C. A. D. A.
7: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều
A. 30 lần. B. 60 lần. C. 100 lần. D. 120 lần.
8: Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = 5cos(100t + /6)(A). ở thời điểm t = 1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị
A. cực đại. B. cực tiểu. C. bằng không. D. một giá trị khác.
9: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz, trong một chu kì dòng điện đổi chiều
A. 50 lần. B. 100 lần. C. 2 lần. D. 25 lần.
10: Các đèn ống dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz sẽ phát sáng hoặc tắt
A. 50 lần mỗi giây. B. 25 lần mỗi giây. C. 100 lần mỗi giây D. Sáng đều không tắt.
11: Biểu thức cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều AB là i=4cos(100). Tại thời điểm t = 0,04s cường độ dòng điện trong mạch có giá trị.
A. i = 4A B. i = A C. i =A D. i = 2A
12(CĐNĂM 2009): Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100(t (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?
A. 100 lần. B. 50 lần. C. 200 lần. D. 2 lần.
13(ĐH – 2007): Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện
 
Gửi ý kiến