Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

vong 3 violympic lop 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Trọng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:49' 02-10-2013
Dung lượng: 467.5 KB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 0 người
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 2: Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 
Câu 3: Tính tích: 23.564.7 = 
Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 5: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 
Câu 6: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 
Câu 7: Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số 
Câu 8: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai lớp hơn kém nhau đơn vị.
Câu 9: Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là 
Câu 10: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 3: Số phần tử của tập hợp A = {}là 
Câu 4: Tính: 30 + 31 + 32 + … + 40 = 
Câu 5: Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là:  
Câu 6: Số các số tự nhiên có hai chữ số là 
Câu 7: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 
Câu 8: Tìm số có hai chữ số dạng , biết rằng: . Số cần tìm là 
Câu 9: Cho ba chữ số  thỏa mãn . Gọi A là tập hợp các số có ba chữ số, mỗi số gồm cả ba chữ số . Biết rằng tổng của hai số nhỏ nhất trong tập hợp A bằng 488. Khi đó  
Câu 10: Cho phép tính cộng:. Như vậy 


BÀI THI SỐ 1
Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = {}là 
Câu 3: Tính tích: 23.564.7 = 
Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 5: Tính tổng: 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94 + 93 + 92 + 91 = 
Câu 6: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 
Câu 7: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 
Câu 8: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là 
Câu 9: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 
Câu 10: Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là 
BÀI THI SỐ 1
Câu 1: Tính tích: 764.458 = 
Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 3: Tính tích: 23.564.7 = 
Câu 4: Số phần tử của tập hợp A = {}là 
Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 6: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là 
Câu 7: Tính tổng: 8 + 10 + 12 + ... + 112 + 114 = 
Câu 8: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 
Câu 9: Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là:  
Câu 10: Tổng của tất cả các số tự nhiên có hai chữ số là 
BÀI 2: XÓA ĐỒNG DẠNG
BÀI 3: THỎ TÌM CÀ RỐT
1/ Tập hợp các tháng có 27 ngày trong năm có ………. Phần tử (0)
2/ Tập hợp các tháng có 31 ngày ( trong một năm dương lịch) (7)
3/ Tính 2+4+6+….+98+100
 
Gửi ý kiến