Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DKTĐKGKI Toán L1 - Ninh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Ninh
Ngày gửi: 12h:06' 04-10-2013
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích: 0 người

Họ và tên học sinh:
……………………………
Lớp:………………………
Trường:…………………..
Số BD……….Phòng:…….
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I
Năm học : 2013-2014
Môn TOÁN - Lớp 1
Ngày kiểm tra:…………………….
 GT1 ký


GT2 ký
Số mật mã


STT


ĐIỂM
Chữ ký giám khảo 1
Chữ ký giám khảo 2
Số mật mã

STT


Thời gian làm bài : 40 phút
Tính :
1 2 5 4 2 1
+ + + + + +
3 3 0 1 2 1
… … … … … …

2. Tính :
1 + 2 = 3 + 2 = 3 + 1 =
2 + 2 = 0 + 1 = 0 + 0 =

3.
5 + 0 …. 5 4 … 2 + 0
2 + 3 … 4 3 … 4 + 1

4. 2 + = 3 1 + = 4

4 + = 4 + = 0

5. Viết phép tính thích hợp  6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :Có … hình tam giác

Hướng dẫn chấm Môn Toán

Bài 1. (1, 5 điểm)
Mỗi phép tính điền đúng kết quả được 0,25 điểm.
Bài 2. (1,5 điểm)
Mỗi phép tính điền đúng kết quả được 0,25 điểm.
Bài 3. (2 điểm)
Điền đúng dấu mỗi phép tính được 0,5 điểm.
Bài 4. (2điểm)
Điền đúng số vào ô trống được 0,5 điểm.
Bài 5. (2 điểm)
Viết đúng phép tính được 2 điểm.
Bài 6. (1 điểm)
Tìm đúng 2 hình tam giác được 1 điểm.

 
Gửi ý kiến