Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violympiclop4vong4nam2013 - 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghiem Thi Lan Phuong
Ngày gửi: 06h:20' 11-10-2013
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà cân nặng 3kg 5hg, con vịt cân nặng 2kg 5hg. Hỏi trung bình mỗi con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Trả lời:  Trung bình mỗi con cân nặng kg.
Câu 2:  
Câu 3:  tạ = kg
Câu 4: 3 giờ 24 phút = phút.
Câu 5: Trong một cuộc thi chạy, Hùng chạy hết 3 phút 12 giây, Nam chạy hết 2 phút 45 giây, Toàn chạy hết 3 phút 5 giây. Tính tổng thời gian chạy của cả ba bạn. Trả lời: Tổng thời gian chạy của cả ba bạn là giây.
Câu 6: Số các số có hai chữ số lớn hơn 25 là 
Câu 7: Hình tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là 16cm; 18cm; 11cm. Trung bình mỗi cạnh tam giác dài là cm.
Câu 8: Có ba đội sản xuất nhận phân bón ở một kho về chăm sóc cây trồng, ba đội nhận phân ở kho số lần bằng nhau. Mỗi lần đội I nhận 2000 kg, đội II nhận 30 tạ, đội III nhận 4 tấn. Cả ba đội đã nhận ở kho tất cả 36 tấn phân bón. Tính số tấn phân bón đội I đã nhận. Trả lời: Đội I đã nhận tấn phân bón. 
Câu 9: Một người nhận chở 2 tấn 5 tạ hàng. Lần thứ nhất người đó chở được  số hàng đã nhận, lần thứ hai chở được số hàng gấp đôi lần thứ nhất, lần thứ ba chở được số hàng bằng  lần thứ hai. Hỏi người đó cần chở bao nhiêu ki-lô-gam nữa thì hết số hàng đã nhận? Trả lời:  Số hàng người đó cần chở để hết số hàng đã nhận là kg.
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10: 1 phút 10 giây 100 giây.

 
Gửi ý kiến