Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  De giao luu toan tuoi tho

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thái Quang Nhật
  Ngày gửi: 11h:09' 05-12-2013
  Dung lượng: 102.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2013 – 2014
  PHẦN THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
  Lớp: …………………………..

  ĐỀ 1:
  Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 45 m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài vẫn gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

  Bài giải


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2013 – 2014
  PHẦN THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
  Lớp: …………………………..

  ĐỀ 2:
  Tuổi của em tôi hiện nay bằng 4 lần tuổi của nó khi tuổi của anh tôi bằng tuổi của em tôi hiện nay. Đến khi tuổi của em tôi bằng tuổi của anh tôi hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 51. Hỏi hiện nay anh tôi, em tôi bao nhiêu tuổi ?


  Bài giải


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2013 – 2014
  PHẦN THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
  Lớp: …………………………..

  ĐỀ 3:
  Cho một phép chia hai số tự nhiên có dư. Tổng các số : số bị chia, số chia, số thương và số dư là 769. Số thương là 15 và số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia đó. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia.

  Bài giải


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2013 – 2014
  PHẦN THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
  Lớp: …………………………..
  ĐỀ 4
  Số táo của An, Bình và Chi là như nhau. An cho đi 17 quả, Bình cho đi 19 quả thì lúc này số táo của Chi gấp 5 lần tổng số táo còn lại của An và Bình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quả táo ?

  Bài giải


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2013 – 2014
  PHẦN THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
  Lớp: …………………………..
  ĐỀ 5:
  Nếu đếm các chữ số ghi tất cả các ngày trong năm 2004 trên tờ lịch treo tường thì sẽ được kết quả là bao nhiêu ?


  Bài giải


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2013 – 2014
  PHẦN THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
  Lớp: …………………………..
  ĐỀ 6:
  Cho dãy số : 1, 3, 5, 7, ...
  Hỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào?

  Bài giải


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    PHẦN ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN
  ĐỀ 1
  Bài giải : Khi tăng chiều rộng thêm 45 m thì khi đó chiều rộng sẽ trở thành chiều dài của hình chữ nhật mới, còn chiều dài ban đầu sẽ trở thành chiều rộng của hình chữ nhật mới. Theo đề bài ta có sơ đồ :  Do đó 45 m ứng với số phần là :
  16 - 1 = 15 (phần)
  Chiều rộng ban đầu là :
  45 : 15 = 3 (m)
  Chiều dài ban đầu là : 3 x 4 = 12 (m)
  Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :
  3 x 12 = 36 (m2)
  ĐỀ 2
  Bài giải : Hiệu số tuổi của hai anh em là một số không đổi.
  Ta có sơ đồ biểu diễn số tuổi của hai anh em ở các thời điểm : Trước đây (TĐ), hiện nay (HN), sau này (SN) :
  Giá trị một phần là :
  51 : (7 + 10) = 3 (tuổi)
  Tuổi em hiện nay là :
  3 x 4 = 12 (tuổi)
  Tuổi anh hiện nay là :
  3 x 7 = 21 (tuổi)
  ĐỀ 3:
  Bài giải : Số dư trong phép chia là số dư lớn nhất nên kém số chia 1 đơn vị. Ta có sơ đồ sau
   
  Gửi ý kiến