Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giao lưu Toán Tuổi thơ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Phương
  Ngày gửi: 15h:08' 06-12-2013
  Dung lượng: 136.0 KB
  Số lượt tải: 1981
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
  LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
  Phần thi cá nhân; thời gian làm bài: 30 phút
  Họ và tên: ................................................................................................................................
  Trường Tiểu học:....................................................................... Số báo danh: ..........

  (Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
  Câu 1: Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 9. Sau 3 năm nữa, tuổi em bằng tuổi anh. Vậy hiện nay anh ..................... tuổi.
  Câu 2: Phân số lớn nhất trong các phân số , , , là: …….....….
  Câu 3: Chỉ ra một phân số sao cho: < < . Đáp số: = …….....….
  Câu 4: Để số 46a34 chia hết cho 9 thì phải thay a bằng chữ số ........................
  Câu 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 1m2 2cm2 = .....................m2
  Câu 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết rằng nếu giảm chiều dài 10m và giữ nguyên chiều rộng thì ta được thửa ruộng hình vuông.
  Đáp số: ........................m2
  Câu 7: Từ 4 chữ số 0, 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số thập phân bé hơn 1 mà mỗi số đều có 4 chữ số và có đủ mặt các chữ số đã cho?
  Đáp số: ......................số.
  Câu 8: Tính tổng: + + + + …. + + . Đáp số: ......................
  Câu 9: Lớp 5A có 30 học sinh, trong đó số học sinh thích học môn Tiếng Việt, số học sinh thích học môn Anh Văn, số còn lại thích học môn Toán. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh thích học môn Toán?
  Đáp số: ………..…… học sinh
  Câu 10: Tính: 10 – 0,4 – 0,7 – 0,6 – 0,3 – 0,2 – 0,9 – 0,1 – 0,8.
  Đáp số: ………………….
  Câu 11: Tích của 10 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0? [[
  Đáp số: ........................
  Câu 12: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1 và chia hết cho 9.
  Đáp số: a = ........................
  Câu 13: Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân là 25,8. Nếu bỏ dấu phẩy ở số thập phân thì tổng sẽ là 87. Tìm số thập phân đó ?
  Đáp số: …………… .
  Câu 14: Tổng số học sinh khối lớp 5 nếu xếp hàng năm hay hàng chín đều thừa 1 bạn. Nhưng nếu xếp hàng hai thì vừa đẹp đội hình. Hỏi khối 5 có bao nhiêu bạn? (biết rằng số học sinh khối 5 ít hơn 100 bạn).
  Đáp số: ..................bạn.
  Câu 15: Khoảng thời gian từ đầu tháng tới ngày sinh của Lan gấp 3 lần khoảng thời gian từ sau ngày sinh của Lan đến cuối tháng. Hỏi Lan sinh vào ngày nào, tháng nào?
  Đáp số: Ngày ..........., tháng ..................
  Câu 16: (Tự luận)
  Giao lưu Toán Tuổi thơ cấp Tiểu học huyện Thạch Hà năm học 2013-2014 có 31 đội tuyển tham gia, mỗi đội có 6 em học sinh. Biết rằng số học sinh nữ dự thi nhiều hơn số học sinh nam dự thi là 3 em. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam dự thi, bao nhiêu học sinh nữ dự thi?
  Bài giải
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
  LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
  Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút
  Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................
  Trường Tiểu học:.......................................................................... Số báo danh: ...........


  (Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
  Đề số 1:
  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
  27,32 + 36,23 + 45,14 – 15,14 – 6,23 + 22,68
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ……………………………………………………………………………………………………………
  b. 
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................


  BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
  LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
  Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút
  Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................
  Trường Tiểu học:.......................................................................... Số báo danh: ...........

  (Học sinh làm bài trên tờ giấy này)

  Đề số 2:
  Tổng của hai số bằng 792. Một trong hai số có chữ số tận cùng bằng chữ số 0. Nếu xóa chữ số 0 đó thì ta được hai số bằng nhau. Tìm hai số đã cho?
  Bài giải
  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
  No_avatar

  có ai làm hết được koXấu hổ

   

  No_avatar

  khong biet gi hetKhóc

   
  Gửi ý kiến