Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KT 15 phut Hinh 8(chuong 1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tuấn Dũng
Ngày gửi: 15h:56' 09-12-2013
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS HOÀNG CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Năm học 2013 – 2014


MÔN: HÌNH HỌC 8

Họ và tên:…………………

I. Trắc nghiệm khách quan: (6 điểm)
Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
1/ Hình thang là tứ giác có ………………………………………………………………….
2/ Hình thang cân là hình thang có …………………………………………………………
3/ Hình bình hành là tứ giác có ……………………………………………………………..
4/ Hình chữ nhật là tứ giác có ……………………………………………………………….

* Chọn đáp án đúng đối với các câu sau:
Câu 2: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:
A. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành .
B. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành .
C. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành .
D. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành .
Câu 3: Trong các chữ cái in hoa sau, chữ nào không có trục đối xứng
A. chữ M B. chữ N
C. chữ H D. chữ O

Câu 4: Ở hình vẽ bên, có:
A. BC = 3 cm B. BC = 4cm
B. BC = 5cm D. BC = 5cm

Câu 5: Cho tứ giác ABCD, tổng 4 góc trong của tứ giác đó có số đo:
A. 7200 B. 1800 C. n0 D. 360 0
Câu 6: Tứ giác nào sau đây không phải là hình bình hành?


A. KMNI B. EFGH C. PSRQ D. VUXY
Câu 7: Nếu độ dài 2 cạnh kề của hình chữ nhật là 3 cm và 5 cm thì độ dài đường chéo của nó là:
A. 14 cm B.  cm C. cm D. 4 cm
Câu 8: Hình thang có độ dài 2 đáy là 10 cm và 12 cm thì độ dài đường trung bình là :
A. 22 cm B. 11 cm C.10,5 cm D.11,5 cm
Câu 9: Đoạn thẳng AB có:
A. một tâm đối xứng B. Hai tâm đối xứng C. vô số tâm đối xứng D. không có tâm đối xứng
II. Tự luận: (4 điểm)
Bài 1: Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA 15 PHÚT – HÌNH HỌC 8

I. Trắc nghiệm khách quan: (6 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9


1
2
3
4

Đ A
hai cạnh đối song song
hai góc kề một đáy bằng nhau
các cạnh đối song song
bốn góc vuông
A
B
B
D
D
C
B
A

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5II. Tự luận: (4 điểm)
Bài 1.
Vẽ hình, ghi GT, KL đúng (1 điểm)
Tứ giác AMPN là hình bình hành (1điểm)
Chứng minh đúng. (2 điểm)Người ra đề Người duyệt đề

Đỗ Thị Bích Mai Trần Thị Ánh Tuyết

 
Gửi ý kiến