Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề tài: Cấu trúc dữ liệu với C++

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Trung Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:45' 27-04-2009
Dung lượng: 388.0 KB
Số lượt tải: 317
Số lượt thích: 0 người

Lời cảm ơn


Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS Đoàn Văn Ban, phòng CSDL< Viện Công Nghệ Thông Tin thuộc trung tâm Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ Quốc Gia đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bài luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin trường ĐHDL Đông Đô đã giảng dạy và giúp đỡ em trong quá trình học tập ở trường.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên trong quá trình học tập.


Hà nội tháng 6 năm 2000


Mục lục
Lời cảm ơn
Phần A
Chương I. Ngôn ngữ C++ và lập trình hướng đối tượng
I.1. Lập trình hướng đối tượng là gì?.............................................................4
I.2. Các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng............................................5
I.3. Đối tượng ...............................................................................................6
I.4. Các lớp đối tượng....................................................................................7
I.5. Trừu tượng hoá dữ liệu và bao gói thông tin...........................................8
I.6. Thừa kế....................................................................................................8
I.7. Tương ứng bội.........................................................................................9
I.8. Truyền thông báo..................................................................................10
I.9. Những ứng dụng của lập trình hướng đối tượng....................................11
Chương II. Thiết kế và cài đặt các lớp đối tượng
II.1. Định nghĩa lớp.....................................................................................13
II.1.1. Khai báo lớp tên đối tượng................................................................13
II.1.2. Tạo lập các lớp đối tượng..................................................................14
II.1.3. Các thành phần dữ liệu......................................................................15
II.2. Tính tương ứng bội...............................................................................16
II.2.1. Hàm tải bội.......................................................................................17
II.2.2. Chuyển đổi kiểu................................................................................21
II.3. Kế thừa và sự mở rộng các lớp............................................................22
II.3.1. Kế thừa đơn.......................................................................................23
II.3.2. Kế thừa đa mức.................................................................................27
II.3.3. Kế thừa phân cấp...............................................................................28
II.3.4. Kế thừa bội........................................................................................28
II.3.5. Kế thừa kép.......................................................................................29
II.3.6. Các lớp cơ sở ảo................................................................................29
II.3.7. Cấu tử trong các lớp dẫn xuất...........................................................30
II.3.8. Hàm ảo.............................................................................................32
Chương III. Hàm và lớp mẫu
III.1. Hàm mẫu............................................................................................34
III.1.1. Định nghĩa.......................................................................................34
III.1.2. Hàm mẫu có nhiều tham số hình thức.............................................35
III.1.3. Hàm mẫu có nhiều tham số khác nhau...........................................36
III.2. Lớp mẫu.............................................................................................38
III.2.1 Định nghĩa.......................................................................................38
III.2.2. Lớp mẫu có tham số ......................................................................39
III.3. Kết luận ............................................................................................39
Chương IV Cấu trúc dữ liệu và các lớp mẫu
IV. Cấu trúc dữ liệu....................................................................................40
IV.1.1. Lớp chứa.........................................................................................41
IV.1.2. Lớp chứa thần ảo............................................................................41
IV.2.1. Ngăn xếp........................................................................................42
IV.2.2. Lưu trữ ngăn xếp bằng mảng.........................................................42
IV.2.3. Xây dựng lớp ngăn xếp mẫu............................................................43
IV.3.1. Hàm đợi...........................................................................................44
IV.3.2. Xây dựng lớp hàm đợi mẫu.............................................................45
IV.4. Hàng quay tròn...................................................................................47
IV.5. Danh sách liên kết..............................................................................48
IV.6 Danh sách liên kết đơn........................................................................48
IV.7 Danh sách liên kết đôi.........................................................................56
IV.
No_avatar

Bạn cũng có thể vào đây tham khảo đề thi toán cao cập

http://mathforum.0fees.net/myforum

 
Gửi ý kiến