Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thái
Ngày gửi: 15h:30' 10-05-2009
Dung lượng: 5.1 KB
Số lượt tải: 3724
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Năm học 2008-2009
Môn tiếng anh lớp 5
(Thời gian 40 phút)
Họ và TêN:………………………………………………LớP:……………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn các chữ cái chỉ một từ khác các từ còn lại.
1. A. sorry B. where C. who D. how
2. A. eleven B. twenty C. fifty D. thirsty
3. A. big B. large C. small D. nice
4. A. Friday B. week C. month D. year
5. A. write B. sing C. read D. friend
Bài tập 2: Em hãy khoanh tròn chữ cái A, B, hoặc C trước câu trả lời đúng với các câu hỏi sau.
Do you like music?
Yes, it is. B.Yes, please. C.Yes, I do.
Why do you like monkeys?
A.Because it can swing. B.Because they can swing. C.Because they can swings.
Where did you go last Sunday?
A.I went to Ho Chi Minh city. B.I went Ho Chi Minh city. C. I go to Ho Chi Minh city.
Where is Peter from?
A.He is from America. B.He is from American. C.He is from England.
Bài tập 3: Em hãy sử dụng các từ cho sẵn trong hộp để hoàn thành đoạn văn sau.
Because science having subject doing

 This is Mary. She is a (0) student at Doan Thi Diem primary school. Now she is (1)___________ a (2)__________ lesson. It is her favourite (3)______________ . She is (4)_____________ a text on zoo annimals. Yesterday, she didn’t go to school (5)___________ she had a fever.
Bài tập4: Em hãy đọc đoạn văn sau và đánh dấu (T ) , ( F) vào ô trống các câu đúng hoặc sai theo nội dung đoạn văn.
Mary and Lili do shopping. First, they go to shoe shop. Mary likes a pairs of black shoes because she likes black and it is beautiful. It is 50.000 dong. Then, they go to a clothing store. Lili likes a pink dress. It is beautiful and cheap. It is 45.000 dong. Finally, they go to the zoo
1.First, they go to the zoo.
2. Mary likes black.
3. The pair of black shoes is 50.000 dong.
4. The pink dress is 50.000 dong.
5. They go to the zoo then

No_avatar

em thay nen dua nhung de thi co ban + de thi nang cao va de thi hoc sinh gioi   cua cac truong len. Khong chi giup cac hoc sinh nhu chung em co the tim hieu ve muc dich day va muc dich thi cua truong do va khi lam nhu the thi chung em co the hieu rang trinh do cua minh thi duoc vao truong nao , khong thi duoc vao truong nao.

No_avatar

de thi khao sat chat luong cua lop 5 nam 2009 tui zdo ma lai gap de khao sat lop 2 la sao vay Khócgiup gium tui nha

 

No_avatar

Co ai biet de thi khao sat dau nam lop 7 khong giup toi voi

 

No_avatar
hay the em rat thichTuyệt
No_avatar
nhu cai con dau buoiHôn
Avatar

l0p 4 kug lm dk.de 0t.Chưa quyết định

No_avatarf
MINH BI ANH VAN ROI CAC BAN OI !Hôn
No_avatarf
Quá dễ! ^_^! >_^! CườiChưa quyết địnhThè lưỡi
No_avatar

Ko biÕt cã ®Ò tiÕn anh cap Quan ko ta?Chưa quyết định

 

No_avatarf

sao de qua vay

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓