Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach giang day Dia ly THCS NT Hung BG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Thanh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:34' 05-06-2009
Dung lượng: 329.0 KB
Số lượt tải: 1013
Số lượt thích: 0 người


TRường THCS Bắc Lũng
Kế hoạch giảng dạy

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKế hoạch giảng dạy bộ môn
năm học 2008-2009


Một số thông tin cá nhân


1. Họ và tên : Nguyễn Thị Hiền.
2. Chuyên ngành đào tạo: Địa – GDCD.
3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
4. Tổ chuyên môn: Tổ khoa học Xã hội.
5. Năm vào ngành: 2004
6. Số năm đạt GVG: Cấp trường:2, Cấp Huyện: 02.
7. Kết quả thi đua năm học trước: GVG Trường, LĐTT.
8. Tự đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn: Khá.
9. Nhiệm vụ được phân công trong năm học:
a. Dạy học: Bộ môn Địa lý khối 6,7; GDCD khối 8.
B .Kiêm nghiệm : Chủ nhiệm lớp 7C.
10. Những thuận lợi, khó khăn về hoàn cảnh cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ được phân công:
a.Thuận lợi:
-Phân công chuyên môn đúng với trình độ, chuyên ngành được đào tạo.
-Đồ dùng thiết bị dạy học tương đối đầy đủ cho giảng dạy bộ môn.
b.Khó khăn:
-Kinh nghiệm giảng dạy vẫn còn có hạn chế.
Phần thứ nhất: Kế hoạch chung.

A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.
1.Các văn bản chỉ đạo:
a.Chủ trương, đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, Nhà nước ( Luật Giáo dục, Nghị quyết của Quốc Hội về GD&ĐT, mục tiêu giáo dục của cấp học, bậc học …)
b.Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT.
c.Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT.
d.Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường, của tổ chuyên môn.

2.Mục tiêu của môn học:
* Địa lý 6 là một môn khoa học vừa mang tính tự nhiên và tính xã hội . Nó có vai trò rất quan trọng trong giảng dạy. Nội dung của môn Địa lý 6 cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bản đồ và Trái đất ,các hành tinh trong hệ mặt trời ,các hiện tượng tự nhiên như : thời tiết ,khí hậu; mây, mưa, sấm ,chớp …Từ kiến thức cơ bản đó học sinh có thể hiểu và vận dụng vào cuộc sống hàng ngày,đồng thời có thể mở rộng và tiếp thu tốt hơn về địa lí tự nhiên, xã hội ở các lớp 7 ,8 ,9.
* Địa lý 7 là một môn khoa học vừa mang tính tự nhiên và tính xã hội . Nó có vai trò rất quan trọng trong giảng dạy. Nội dung của môn Địa lý 7 cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các môi trường địa lí, về các hoạt động của con người trên Trái Đất và các châu lục. Từ kiến thức cơ bản đó học sinh có thễ hiểu và vận dụng vào cuộc sống hàng ngày,đồng thời có thể mở rộng và tiếp thu tốt hơn về địa lí tự nhiên, xã hội ở các lớp ,8 ,9.
* GDCD8 có vị trí quan trọng trong chương trình gi
 
Gửi ý kiến