Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

reported speech with infinitive and gerund

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thuy Ngoc Thao
Ngày gửi: 15h:10' 21-06-2009
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 4032
Số lượt thích: 0 người
reported speech with infinitive and gerund
MaiChinh Teacher of English
Exercise 1. Rewrite each of the following sentences in reported speech.Using advise, beg, introduce, invite, offer, order, promise, remind, tell, warn.
“Remember to write to me soon,” she said to me.-> She reminded.........
“You’d better spend more time learning to write,” I said to the boy.-> I advised........
“Would you like to have dinner with us tonight,” Mike said. -> Mike invited........
“Please, please turn off the T.V, John,” said Tom.-> Tom begged......
“Don’t lean your bicycle against my windows, boys,” said the shopkeeper.-> The shopkeeper warned ........
“Open the safe,” the robber said to the bank clerk. -> The robber ordered....
“ Leave this spaces clear,” the notice said.-> The noticed told.......
“Mr.Brown, this is Miss White,” he said.-> He introduced ..........
“ Shall I open the window for you?” he said.-> He told....
“ I’ll wait for you. I promise,” he said to me.-> He promised ......
“ Would you like to come with me?” John said.-> He invited........
“ Don’t worry. Of course you can take a holiday,” John said.-> John ressured me that.....
“ Don’t forget to take the holiday,” John said. -> John reminded ..............
“ You should take a holiday,” John said.-> John advised ............
“Are you going to take a holiday?” John said.-> John asked whether........
“ It’s all right by me if you take a holiday,” John said. John agreed that ........
“ Actually, I’d rather you took a holiday,” John said. -> John prefered that......
“I thought you were going to take a holiday” John said-. -> John expected .....
“ Taking a holiday would be a good idea” John said-->John proposed that.....
“ You really must take a holiday,” John said.->John insisted that.......
“ Don’t touch that switch, Peter.” I said -> I warned....
“ Read it before you sign it” he said to his client. ->. He advised...
“ Will you help me, please?” he said, “ I can’t reach the top shelf” ->She asked...
“ Please do as I say, “ he said to me. -> He begged
“ Don’t forget to prune the roses” said my aunt.-> My aunt reminded....
“ Would you like me to help you with the cooking, Tom?” Laura said. -> Laura offered...
“ If you don’t pay the rasom, we’ll kill the boy” said the kidnapper.-> The kinapper threatened
“ I won’t answer any questions” Paul said -> Paul agreed..
“ Would you like to go camping with us next weekend?” said Minh to Phong.-> Minh invited.
“ Don’t forget to join in the contest tomorrow morning” Lan said.-> Lan reminded.....
“ Would you like me to clean the room for you” she said -> She offered....
“If I were you, I would join the voluntary team tomorrow, Tom.” said Mike. -> Mike advised....
Exercise 2. Rewrite the following sentences with Gerund
“ Why don’t you organize an English competition for our student?” said Ms Lien.-> Ms Lien suggested........
“ I’m sorry I’m late, said Mr Thanh. -> Mr Thanh apologized.....
“Me? No, I didn’t take Sue’s calculator” Said Bob.-> Bob denied.....
“ You were cheating” said David to Henry. -> David accused ........
“ I must see the manager.” he cried. -> He insisted.....
“ If you wanted to take my bike, you should have asked me first” said Mike to his brother.
->Mike criticized....
“ You won the scholarship. Congratulation,” Mary told me.-> Mary congratulated ......
“ It was kind of you to help me with my homework” Lan said to Hoa. -> Lan thanked ......
“ Shall we walk there? It’s not far,” he said. -> He proposed ..........
“ turn off the computer. You are not allowed to play game now,” Dick mother said.-> Dick’s mother prevented...........
“ I’m sorry that I broke the glass,” said Peter. ( apologized)-> Peter ......
“ You should have waited for us,” the team leader said to John. ( criticized)
“ Let’s invite Mr. Brown to the party next weekend” he said. ( suggested)
“ You stole the jewels” the inspector said to him.( accused)
“ I only borrowed your car for some hours” the man said. (admitted)
“ I’m sorry I damaged your tape recorder, Mike.” Said Bob.-> Bob apologized ......
“ You damaged my camera’ said Jane to Henry. -> Jane accused .....
Exercise 3. Rewrite the following sentences with Infinitive and Gerund
“ I will bring the sandwiches to the party” said Helen.-> Helen offered...
“ Let’s all go to Lisbon!” they said
No_avatar

Chao chi Ngoc Thao!

chi co the goi cho e dap an cua bai tap nay duoc khong?

e cam on Chi nhieu lam.

Chuc chi suc khoe va lam viec tot!

Avatar

Code tạo khối tin tức nhanh

 

 

<script type="text/javascript">
epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '100%'; epi_height = '300'; epi_border = 1;
</script>
<script type="text/javascript" src=
"http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js">
</script>
<script type="text/javascript" src=
"http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0">
</script><script>
<!--
document.write(unescape("%3Ciframe%20scrolling%3D%22auto%22%20frameborder%3D%220%22%20width%3D%22500%22%20height%3D%221%22%0D%0Aname%3D%22nvbinh198%22%20nosize%3D%22%22%20src%3D%22http%3A//violet.vn/nvBinh198%22%0D%0Atopmargin%3D%220%22%20leftmargin%3D%220%22%20rightmargin%3D%220%22%20bottommargin%3D%220%22%0D%0Amarginheight%3D%220%22%20marginwidth%3D%220%22%3E%3C/iframe%3E"));
//-->
</script>

No_avatar

chị ơ có the cho em đáp án được không???? please

 

No_avatar
Bài tập đơn giản vậy mà còn đòi đáp án nữa ! Thiệt hết nói !La&nbsp;hét
No_avatar
nếu đã nói là đơn giản thì làm đi xem có đúng hết không, nếu người ta không biết thì mới cần hỏi, biết rồi thì hỏi làm cái quái gì, có phải là thần thánh đâu mà cái gì cũng biết, đừng có khinh người quá như thếChưa&nbsp;quyết&nbsp;định
No_avatar

may bai giang sao ko co dap an. hic hic

 
Gửi ý kiến