Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Nhung
Ngày gửi: 17h:26' 23-06-2009
Dung lượng: 206.0 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi và bài tập phần Axit nuclêic
Câu 1: Thế nào là hiện tượng di truyền? Hiện tượng biến dị? Hai hiện tượng đó có liên quan với nhau và liên quan với hiện tượng sinh sản như thế nào?
Câu 2: Mô tả thành phần cấu tạo của 1 Nu và liên kết giữa các Nu trên mạch poliNu?
Câu 3: Thế nào là nguyên tắc cấu tạo đa phân? Vì sao nói nguyên tắc cấu tạo đa phân làm cho ADN vừa đa dạng vừa đặc thù?
Câu 4: Tên đầy đủ của ADN? ARN?
Câu 5: Căn cứ vào thành phần cấu tạo nào để gọi tên Nu?
Câu 6: Chất nào là dẫn xuất của purin?
Câu 7: Chất nào là dẫn xuất của pyrimidin?
Câu 8: Các Nu có thành phần nào giống nhau?
Câu 9: Trong tế bào SV có thể tìm thấy ADN ơ những vị trí nào?
Câu 10: ADN có chủ yếu ở đâu?
Câu 11: ADN được cấu tạo bởi những nguyên tố nào?
Câu 12: Đơn phân của ADN là gì?
Câu 13: Trong 1 Nu, axit photphoric liên kết với đường ở vị trí cacbon số mấy? Bazơ nitric liên kết với đường ở vị trí cacbon số mấy
Câu 14: Các nguyên tử cacbon trong 1 NU được đánh dấu vị trí theo kí hiệu như thế nào và bắt đầu từ cacbon gắn với axit hay với bazơ?
Câu 15: Công thức của đường đêôxiribô?
Câu 16: Loại đơn phân nào của ADN có kích thước lớn? Loại đơn phân nào của ADN có kích thước bé?
Câu 17: Khối lượng trung bình 1 Nu?
Câu 18: Kích thước trung bình 1 Nu?
Câu 19: Mạch đơn được đánh dấu theo chiều 5’ - 3’ nghĩa là gì?
Câu 20: Các SV nhân thực, trong tế bào ADN thường có cấu trúc dạng gì?
Câu 21: ADN dạng vòng thường có ở những đơn vị cấu trúc nào?
Câu 22: Các Nu liên kết với nhau trong 1 mạch đơn của ADN tạo thành gì?
Câu 23: Liên kết hoá trị trong cấu trúc hoá học của tưng Nu được thực hiện như thế nào?
Câu 24: Liên kết hoá trị giữa 2 Nu kế tiếp nhau trong mạch đơn của ADN được thực hiện như thế nào?
Câu 25: Thế nào là liên kết photphođieste?
Câu 26: So sánh sự giống nhau và khác nhau vế cấu trúc hoá học và cấu trúc không gian giữa ADN và mARN?
Câu 27: Nguyên tắc bổ sung (NTBS) là gì? NTBS được thể hiện như thế nào trong cấu trúc của axit nuclêic?
Câu 28: Dạng axit nuclêic nào là thành phần di truyền cơ sở thấy có ở cả 3 nhóm SV: virut, SV nhân sơ (prôcaryota); SV nhân thực (Eucaryota)?
Câu 29: Một sợi của phân tử ADN xoắn kép có tỷ lệ A+T/ G+X = 0.4 thì trên sợi bổ sung tỷ lệ đó như thế nào?
Câu 30: Chiều xoắn của chuỗi poliNu có cấu trúc bậc 2 là chiều nào?
Câu 31: Vật chất di truyền có ở các loài SV là gì?
Câu32: Đơn phân của ADN và đơn phân của ARN phân biệt nhau bởi những thành phần nào?
Câu33: Nội dung chủ yếu của NTBS trong cấu trúc ADN là gì?
Câu 34: yếu tố cần và đủ để quy định tính đặc trung của ADN là?
Câu 35: Vật chất di truyền cở cấp độ phân tử của SV nhân chuẩn là gì?
Câu
 
Gửi ý kiến