Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE KIEM TRA 15 PHUT; 45 PHUT TOAN 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Đức Văn
Ngày gửi: 14h:47' 24-06-2009
Dung lượng: 264.5 KB
Số lượt tải: 1579
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra 15 phút (học kỳ I)
Môn: toán 6
A. ma trận:
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Tập hợp- số phần tử của tập hợp. Tập hợp con.
5
5


5
5


 5 5
5 5

Tổng
5
5


5
5


10
10

B: Đề bài :

Câu I:
Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:
Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 5 = 13
Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 8 = 8
Tập hợp C các số tự nhiên x mà x .0 = 0
Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 7
Tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 20
Câu II. Cho tập hợp A =
Các tập hợp sau tập hợp hợp nào đúng, tập hợp nào sai?
Tập con của tập hợp A là:
a. M =
b. N=
c. G =
d. K =
e. H =đáp án kiểm tra 15 phút (học kỳ I)
Môn: toán 6

Câu 1: 5 điểm (mỗi ý đúng 1 điểm)
a. A = A có một phần tử
b. B= B có một phần tử
c. C = N; C có vô số phần tử
d. D = 0 ; D không có phần tử nào
e. E = E có 21 phần tử
Câu 2: 5 điểm mỗi ý đúng 1 điểm
a. Đúng
b. Đúng
c. Đúng
d. Sai
e. Saiđề kiểm tra 45 phút (học kỳ I)
Môn: toán 6
A: Ma trận đề :
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phép cộng và phép nhân
1
0.5

1
1


1
1
3
2,5

Phép trừ và phép chia
1
0.5
2
2
2
2

Lũy thừa


3
1


4
4
8
5,5

Tổng
2
1

4
2


7
7
13
10

B: Đề bài :
Phần I: trắc nghiệm khách quan:
Câu 1: Điền vào ô trống trong các phát biểu sau;
a. Cho hai số tự nhiên a và b trong đó b
Avatar

thanks Sáng mắt vì $ Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến