Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập đạo hàm có hướng dẫn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:10' 07-07-2009
Dung lượng: 623.5 KB
Số lượt tải: 5068
Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP ĐẠO HÀM
Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y = tại x0 = 5
Giải: Tập xác định D =
Với x là số gia của x0 = 5 sao cho 5+ x  thì
y =-
Ta có:= Khi đó: y’(5)= =
===
Bài 2 : Chứng minh hàm số  liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó.
HD: Chú ý định nghĩa: =
Cho x0 = 0 một số gia x
y = f(x0+x) –f(x0) = f(x) –f(0) =
=
Khi x 0+ ( thì x > 0) Ta có: = ==1
Bài 3: Cho hàm số y = f(x) =
a) Cm rằng hàm số liên tục tại x = 0 b) Hàm số này có đạo hàm tại điểm x = 0 hay không ? Tại sao?
Bài 4: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) = không có đạo hàm tại x = 0. Tại x = 2 hàm số đó có đạo hàm hay không ?
Bài 5: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) =không có đạo hàm tại x0 = 0, nhưng liên tục tại đó.
HD:a) f(0) = (0-1)2 = 1; = -2; = 2  hàm số không có đạo hàm tại x0 = 0
b) Vì =1; =1; f(0) = 1 == f(0) = 1
hàm số liên tục tại x0 = 0
Bài 6: Cho hàm số y = f(x) =
a) Chứng minh rằng hàm số không có đạo hàm tại x = 0.
b) Tính đạo hàm của f(x) tại x =
HD:a) Vì ==1 và == 0; f(0) = cos0 = 1 
 hàm số không liên tục tại x0 = 0 (hàm số gián đoạn tại x0 = 0)
Bài 7: Tính đạo hàm các hàm số sau:
y = (-3x+3)(+2x-1); Đs: y’ = 4x3-3x2 – 8x+ 9
y = (-3x+2)( + -1); Đs: y’ =7*x^6-12*x^2+3-10*x^4+8*x^3+4*x
3. Tìm đạo hàm của hàm số: y =
Giải: y’ =+==
=+
y = 
y = 
y = (-1)(-4)(-9); Đs: 6*x^5-56*x^3+98*x
y = (1+)(1+)(1+)
y =
y =
y =; Đs:-
y =; Đs:-
y = cos2; Đs:
y = (1+sin2x)4; Đs:
y =sin2(cos3x); Đs: -3sin(2cos3x)sin3x
y =; Đs:
y =
518) y = f(x) = ; y’ = 
519) y = f(x) = ; y’ = 
522) y = f(x) = ; y’ = 
523) y = f(x) =; y’ = 
526) y = f(x) = ; y’ = tan3x.
527) y = f(x) = cosx; y’ = -sin3x
528) y = f(x) = 3sin2x –sin3x; y’ = 
529) y = f(x) = tan3x –tanx + x; y’ = tan4x
535) y = f(x) = tan; y’ = 
539) y = f(x) = cos34x; y’ = -12cos24x.sin4x
544) y = f(x) = ; y’ = 
672) y = f(x) = 3cos2x –cos3x; y’ = sin2x(cosx-2)
682) y = f(x) = ; y’ = 
684) y = f(x) = ; y’ = 
685) y = f(x) = ; y’ = ….
689) y = f(x) = ; y’ = 
694) y = f(x) = ; y’ = sin53xcos33x
705) y = f(x) = cosx.; y’ = 
706) y = f(x) = 0.4; y’ = -0.8
713) y = f(x) = ; y’ =
721) y = f(x) = sin2x.sinx2; y’ =2sinx(xsinx.cosx2+cosx.sinx2)
722) y = f(x) = ; y’ =
BÀI TẬP ĐẠO HÀM BỔ
No_avatar

cung binh thuong thoi

 

No_avatar

na?n wa' dj

 

No_avatar

aj bay mjnh hoc toan ly hoa voi / tks nhju

 

No_avatar

co aj o ekar ko ?

 

No_avatarf

dc nhug tinh bai de ot

 
Gửi ý kiến