MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bài tập Let's go 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thắng Nguyễn
  Ngày gửi: 22h:26' 18-07-2009
  Dung lượng: 35.6 KB
  Số lượt tải: 2437
  Số lượt thích: 0 người
  Lomonosov primary school exercises for summer vacation
  Name: ………………………..Class:2 ……….. let’s go2
  I. Match and write:
  Tae ……….
  ……….mer
  1 - teacher
  
  Taxi……….
  ……….dent
  2……………..
  
  Nur……….
  ……….ook
  3. ……………..
  
  Far……….
  ……….driver
  4. ……………..
  
  C……….
  ……….cher
  5. ……………..
  
  Shop……….
  ……….se
  6. ……………..
  
  Police……….
  ……….keeper
  7. ……………..
  
  stu……….
  ……….officer
  8. ……………..
  
  II. Look and write:
  On under in front of behind next to between
  
  


  1.The TV is …on… the table.
  8. The book is ………. The lamp
  
  2. The cat is ………………. The sofa.
  9. The lamp is ………... the pen.
  
  3. The clock is ……………….. the wall.
  10.The lamp is ………… the book and the pen
  
  4. The telephone is ………. the desk
  11. The dog is ……. the table
  
  5.The sofa is ………….. the cat
  12. The chairs are ………. The table.
  
  6. The pictures are …………. The wall
  13 The sink is …………… the stove.
  
  7. The bed is ……… the table.
  14. The lamp is ……….. the table
  
  
  III. Unscramble the sentences
  1.you / in / What / your / do/ have / bag / ? ………………………………………
  2.have / I / book / a/ comic / ……………………………………….
  3.have / in/ you / your / a/ hat / Do / bag / ………………………………………
  4.don’t / I / a /in / my/ paper clip/ have / bag/ . ……………………………………
  5. in / bag/ I / have / a / my/ comb / ………………………………………….
  6. wrong / Andy/ What’s/ ?/. ………………………………………….
  7. book/ can’t/ my/ I/ find/ …………………………………………
  8. your / it/ bedroom/ is/ in/ ?/ ………………………………………….
  9. are/ What/ you/ doing/ ? ……………………………………….
  10. doing/ homework/ I’m/ my/ ……………………………………………….
  IV. Choose and circle:
  1. …………. are you from?
  a. What b. Where c. How.
  2. Does he want a salad?
  a. Yes, he is b. No, he doesn’t c. No, he does.
  3. Let’s ………. a game.
  a. playing b. plays c. play
  4. ………. is she doing?
  a. What’s b. What c. What is
  5. Is she eating dinner? +………..
  a. Yes, she does. b. Yes, she is c. No, she does not.
  6. Does he want an egg?
  a. No, he does b. Yes, he does c. No, he not
  7. She ………… sandwiches
  a. liking b. likes c. do like
  8. What do you want?
  a. I want a hot dog b. Yes, please c. No, thank you
  9. What does she like?
  a. She likes a cookie b. She like cookies c. She likes cookies
  10. ………… he ………….salads?
  a. Do – like b. Does- likes c. Does – like
  V. Look and write:
  1. Where are the books?
  …………………………………..
  2. Where are the pencils?
  …………………………………….
  
  3. Where is she ?
  ………………………………….
  4. Where are the pins?
  …………………………………..
  
  VI. Look and answer:
  1. What can she do? 2. What is he doing? 3. Can you fly a kite?

  4. What do you want? 5. What are you doing? 6. What does Roy like?

  7. What do you have in your bag? 8. Does she want a hamburger?
  VI. Matching.
  1. Do you want fish?
  a. He likes hamburgers
  1
  
  2. Does she like salads?
  b. Yes, please
  2.
  
  3. What does he like?
  c. Yes, she does
  3.
  
  4. What do you like?
  d. I like salads
  4.
  
  5. Do you have a coin
  No_avatar

  Cười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngĐƯỢC

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓