Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi chon hsg tỉnh thanh hóa

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ Trường Nhân
Ngày gửi: 12h:57' 26-07-2009
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục và đào tạo kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh
thanh hóa Năm học: 2006 - 20007
Môn thi: Hóa học - Lớp 9 THCS
Thời gian: 150 phút
Câu 1: (6,5 đ)
1/ Khi cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng ta thu được dung dịch X1 và khí X2. Thêm vào X1 một ít tinh thể NH4Cl rồi tiếp tục đun nóng thấy tạo thành kết tủa X3 và khí X4 thoát ra. Xác định X1, X2, X3, X4. Viết PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra.
2/ Xác định các chất A, B, C, D, E, F, H và hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:
+NaOH C + E
A B +NaOH +HCl H Biết rằng H là thành phần chính của
+ F đá phấn; B là khí dùng nạp cho các
D bình chữa cháy (dập tắt lửa)
3/ a. Bằng phương pháp hóa học hãy tách SO2 ra khỏi hỗn hợp gồm các khí SO2, SO3, O2.
b. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại ra khỏihỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Cu.
4/ Có 5 chất rắn: BaCl2, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaSO4..2H2O đựng trong 5 lọ riêng biệt. Hãy tự chọn 2 chất dùng làm thuốc thử để nhận biết các chất rắn đựng trong mỗi lọ.
Câu 2: (5,5 đ)
1/ Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử: C2H4O2, C5H10, C3H8O.
2/ Chất A có công thức phân tử C4H6. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và hoàn thành PTHH biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ:
+Cl2 dd NaOH +H2 H2SO4,đđ to, xt, p
A B C D A Cao su
Ni, to
3/ Hỗn hợp khí gồm CO, CO2, C2H4, C2H2. Trình bày phương pháp dùng để tách từng khí ra khỏi hỗn hợp.
Câu 3 (4 đ) Có 2 dung dịch H2SO4(dung dịch A) và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lit dung dịch A với 0,3 lit dung dịch B được 0,5 lit dung dịch C.
Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quỳ tím vào thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quỳ tím trở thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch axit.
Trộn 0,3 lit A với 0,2 lit B được 0,5 lit dung dịch D. Lấy 20ml dung dịch D, thêm một ít quỳ tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quỳ tím trở thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH.
a. Tính nồng độ mol/l của 2 dung dịch A và B.
b. Trộn VB lit dung dịch NaOH vào VA lit dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15M được kết tủa F. Mắt khác lấy V ml dung dịch E cho trác dụng với 100ml dung dịch AlCl3 1M được chất kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262g chất rắn. Tính tỉ lệ VB : VA.
Câu 4 (4 đ)
Đốt cháy hoàn toàn 3,24g hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B khác dãy đồng đẳng và cùng loại hợp chất, trong đó A hơn B một nguyên tử cacbon, người ta chỉ thu được nước và 9,24g CO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với H2 là 13,5.
a/ Tìm công thức cấu tạo của A, B và tính thành phần phần trăm theo khối lượng
 
Gửi ý kiến