Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kim loại tác dụng vơi dd muối

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Anh Tuấn
Ngày gửi: 22h:37' 28-07-2009
Dung lượng: 9.7 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
1 - Cho dãy sau đây theo chiều tăng dần tính oxi hoá của các ion: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Hãy cho biết:
a) Các kim loại nào phản ứng được với dung dịch muối sắt(III)?.
b) Kim loại nào có khả năng đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối sắt(III).
c) Có thể xảy ra những phản ứng nào khi cho Fe tác dụng với dd AgNO3 dư. Viết phương trình phản ứng nếu có.
2 - Một thanh kim loại M hoá trị II nhúng vào 1 lít dung dịch FeSO4 có khối lượng tăng lên 16g, nếu nhúng cùng thanh kim loại ấy vào 1 lít dung dịch CuSO4 thì khối lượng của thanh tăng lên 20g. Biết rằng, các phản ứng trên đều xảy ra hoàn toàn và sau phản ứng còn dư kim loại M, 2 dung dịch FeSO4 và CuSO4 có cùng nồng độ.
a. Tính CM của 2 dung dịch và xác định kim loại M.
b. Tính khối lượng M đã tham gia phản ứng .
3 - Cho 10,72g hỗn hợp Cu và Fe tác dụng với 50ml dung dịch AgNO3. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và 35,84g rắn B. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc bỏ kết tủa, rửa sạch rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 12,8g.
a/ Tính %m Cu và Fe.
b/ Tính CM dung dịch AgNO3.
4 - Cho 3,78g bột Al tác dụng vừa đủ với XCl3 thấy tạo thành dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06g so với dung dịch XCl3. Xác định công thức của muối.
5 - Dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4. Xét 3 thí nghiệm sau đây.
TN1: Thêm c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng trong dung dịch có 3 muối.
TN2: Thêm 2c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng trong dung dịch có hai muối.
TN3: Thêm 3c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng dung dịch có một muối.
a) Tìm mối liên hệ giữa a, b, c trong từng thí nghiệm trên.
b) Nếu a = 0,2 mol, b = 0,3 mol và số mol Mg bằng 0,4 mol. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
6 - Hoà tan hỗn hợp X gồm a mol Zn, b mol Fe, c mol Na trong nước dư được V lít khí A (đktc) và phần không tan B. Cho B tác dụng với 100ml dung dịch CuSO4 0,5M thu được 2,24g Cu kim loại và dung dịch C. Cho dung dịch C tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH được kết tủa D. Nung D trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 2,8g chất rắn E.
a) Tính V theo a, b, c.
b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong X? Biết V = 0,224 lít.
7 - Cho 27,4 gam Ba vào 500 gam dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C.
a) Tính thể tích khí A ( đktc)?
b) Lấy kết tủa B rửa sạch, nung nở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn.
c) Tính C% các chất trong dung dịch C?
8 - Cho 9,16 gam hỗn hợp bột A gồm Zn, Fe, Cu vào cốc đựng 170 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B và chất rắn C. Nung C trong không khí ở nhịêt độ cao đến khối lượng không đổi, được 12 gam chất rắn. Chia B thành 2 phần bằng nhau, thêm dung dịch NaOH dư vào phần 1, lọc kết tủa, rửa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,2 gam chất rắn D.
- Tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A?
9 - Trộn hai dung dịch AgNO3 0,44M và Pb(NO3)2 0,36 M với thể tích bằng nhau được dung dịch A. Thêm 0,828 g bột Al vào 100 ml dung dịch A, thu được chất rắn B và dung dịch C.
a) Tính khối lượng của B?
b) Cho 20 ml dung dịch NaOH vào dung dịch C thu được 0,936 g kết tủa. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH?
c) Cho chất rắn B vào dung dịch Cu(NO3)2, sau phản ứng kết thúc thu được 6,046 g chất rắn D. Tính % về khối lượng các chất trong D
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓