Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

định luật bảo toàn electron

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Trương
Ngày gửi: 00h:03' 15-08-2009
Dung lượng: 155.6 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON


A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1.GIỚI THIỆU
Đối với những bài tóan cân bằng phản ứng oxh-khử (có sự cho và nhận electron) thì việc viết phương trình phản ứng và cân bằng phản ứng rất mất thời gian chưa kể tính toán. Khi gặp những bài toán như vậy chúng ta hãy sử dụng định luật bảo toàn electron để giải.
2.PHẠM VI ÁP DỤNG
-Bài toán xảy ra phản ứng oxh-khử (đặc biệt với những bài toán xảy ra nhiều quá trình).
-Áp dụng được cho những dạng toán sau:
+Kim loại + axit
+ Kim loại + hỗn hợp axit
+ Hỗn hợp kim loại + axit
M + HCl  MClm + H2


M + H2SO4l  M2SO4)m + H2


H2S
M + H2SO4đ,n M2(SO4)n + SO2 + H2O
SN2O
M + HNO3l  M(NO3)n + N2 + H2O
N2
NH4NO3


M + HNO3đ,n  M(NO3)n + NO2 + H2O


Với m: hoá trị thấp nhất của kim loại nhiều hóa trị và M phải đứng trước H2 n : hoá trị cao nhất của kim loại nhiều hoá trị
+ Kim loại + muối:
+ Kim loại + hỗn hợp muối
+ Hỗn hợp kim loại + muối
- Hay gặp và dễ sai nhất đó là phản ứng của muối Fe3+
- Trong dãy diện hoá Fe có ba vị trí quan trọng do đó khi cho đề nghười ta thường đánh mạnh vào tính chất này vì thế chúng ta đặc biệt lưu ý đối với các phản ứng của Fe. Và phản ứng này tuân theo quy tắc anpha (α):
TQ: M + Fe3+ Fe2+ +Mn+ (n: hoá trị của kim loại M (Al đến Cu)
Oxh yếu oxh mạnh

khử mạnh khử yếu
Ba vị trí quan trọng của Fe là:
Fe2+/Fe Ni2+/Ni Sn2+/Sn Pb2+/Pb Fe3+/Fe H+/H2 Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+


Ví dụ: Fe + AgNO3
Fe + Cu(NO3)2
Fe + Zn(NO3)2
Fe + Al(NO3)3
Ví dụ: Các phản ứng dưới đây dễ bị sai
Fe + FeCl3 FeCl2
Fe + Fe2(SO4)3 FeSO4
Cu + FeCl3 FeCl2 + CuCl2
Cu + Fe2(SO4)3 FeSO4 + CuSO4
Ví dụ: Phản ứng này rất quan trọng (duy nhất 2 muối cùng gốc axit tác dụng với nhau)cần lưu ý:
Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag (Fe2+ là kim loại chứ không phải muối)
Theo quy tắc anpha ta có:
Oxh yếu (Fe3+) oxh mạnh (Ag+)

khử mạnh (Fe2+) khử yếu (Ag)
+ Oxit, hidroxit...(có thể hiện tính khử) + HNO3 hoặc H2SO4 đặc nóng
Ví dụ: Hay gặp nhất là bài toán các oxit Fe
FeO + HNO3l  Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe2O3 + HNO3l  Fe(NO3)3 + H2O (
Fe3O4 + HNO3l  Fe(NO3)3 + NO + H2O
FeO + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe2O3 + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + H2O (
Fe3O4 + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe(OH)2 + HNO3l  Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe(OH)3 + HNO3l  Fe(NO3)3 + H2O (
Fe(OH)2 + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe(OH)3 + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + H2O (
FeO + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O
Fe2O3 + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + H2O
Fe3O4 + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FeO + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O
Fe(OH)3 + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + H2O (


+ CO, C, H2, Al + hỗn hợp kim loại
TQ:
 
Gửi ý kiến