Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ LỚP 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Trương Định (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:16' 24-09-2009
Dung lượng: 11.3 KB
Số lượt tải: 448
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên:....................................... MÔN: VẬT LÝ
Lớp: 10...... Thời gian làm bài 45 phút
Điểm
Lời nhận xét của thầy cô giáo


Đề bài
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. ( từ câu 1 đến câu 25 )
Câu 1: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có
A. véctơ vận tốc tức thời không đổi. B. vectơ gia tốc không đổi.
C. tốc độ trung bình không đổi. D. véctơ vận tốc tức thời luôn thay đổi.
Câu 2: Khi chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều thì
A. tốc độ trung bình bằng độ lớn của vận tốc trung bình.
B. tốc độ trung bình luôn bằng vận tốc trung bình.
C. tốc độ trung bình không bao giờ bằng vận tốc trung bình.
D. quãng đường đi được luôn bằng độ dời.
Câu 3: Một chất điểm chuyển động thẳng đều, ngược chiều dương của trục tọa độ Ox với tốc độ 5m/s và tọa độ ban đầu x0 = 10m. Phương trình chuyển động của chất điểm (trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây) là
A. x = 10 – 5t. B. x = 10 + 5t. C. x = – 10 + 5t. D. x = – 10 – 5t.
Câu 4: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng đều mà ở thời điểm ban đầu t = 0 vật chuyển động về gốc tọa độ là
A. x = – 10 + 5t. B. x = – 10 – 5t. C. x = 10 + 5t. D. x = 5t.
Câu 5: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó
A. gia tốc tức thời không đổi. B. vận tốc tức thời không đổi.
C. vận tốc trung bình không đổi. D. tốc độ tức thời không đổi.
Câu 6: Chọn câu đúng:
A. Độ lớn của gia tốc càng nhỏ thì vận tốc của vật biến thiên càng chậm.
B. Độ lớn của gia tốc càng nhỏ thì vận tốc của vật biến thiên càng nhanh.
C. Vật chuyển động càng nhanh thì gia tốc của vật càng lớn.
D. Vật chuyển động càng chậm thì gia tốc của vật càng nhỏ.
Câu 7: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = – 2t2 + 5t + 10; trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Chọn câu đúng: Chất điểm ban đầu chuyển động
A. chậm dần đều với vận tốc v0 = 5m/s và gia tốc a = – 4m/s2.
B. chậm dần đều với vận tốc v0 = 5m/s và gia tốc a = – 2m/s2.
C. nhanh dần đều với vận tốc v0 = 10m/s và gia tốc a = 5m/s2.
D. nhanh dần đều với vận tốc v0 = 10m/s và gia tốc a = 2m/s2.
Câu 8: Một ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều dương của trục tọa độ Ox. Trên quãng đường 100m tốc độ của ô tô giảm từ 54km/h đến 36km/h. Gia tốc của ô tô là
A. 0,625m/s2. B. – 0,625m/s2. C. 1,25m/s2. D. – 1,25m/s2.
Câu 9: Chọn câu đúng:
A. Khi không chịu sức cản của không khí thì vật rơi tự do.
B. Ở mọi nơi, khi rơi tự do mọi vật chuyển động hoàn toàn như nhau.
C. Vật rơi tự do chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
D. Các câu trên đều đúng.
Câu 10: Vật nặng rơi từ độ cao 45m xuống đất. Coi vật rơi tự do và cho g = 10m/s2. Thời gian rơi của vật là
A. 3s. B. 9s. C. 2s. D. 4,5s.
Câu 11: Vận tốc của canô so với bờ khi đi xuôi dòng nước là 20km/h và vận tốc của nước so với bờ là 5km/h. Vận tốc của canô so với nước là
A. 15km/h. B. 25km/h. C. 10km/h. D. 30km/h.
Câu 12: Tại mỗi điểm trên quĩ đạo của vật chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc  và vectơ gia tốc hướng tâm 
A. có phương vuông góc với nhau. B. cùng phương, cùng chiều với nhau.
C. cùng phương, ngược chiều với nhau. D. cùng hướng vào tâm quĩ đạo.
Câu 13: Gọi là
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓