Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bộ môn tiếng anh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vũ Quốc Khoa
Người gửi: Hoàng Việt Hồng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:15' 27-09-2009
Dung lượng: 154.5 KB
Số lượt tải: 840
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2009-2010
HỌ VÀ TÊN: VŨ QUỐC KHOA
Tổ: KHXH.
Môn được phân công:
Môn: Tiếng Anh . lớp: 6AB .
Môn: Tiếng Anh . lớp: 8B .
Môn: Tiếng Anh . lớp: 9AB .
A- CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 4/8/2009 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010.
2. Thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/8/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục- đào tạo năm học 2009-2010 trên địa bàn tỉnh.
3. Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch, thời gian năm học 2009-2010;
4. Căn cứ Công văn số 7394/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2009-2010; Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2009 của Sở GD&ĐT Lạng sơn.
5. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.
B- NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
I- Tình hìng chung
Kết quả khảo sát đầu năm

STT
Môn
Lớp
Số HS
KẾT QUẢ
Ghi chú

Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
TB ↑


SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%


1
Anh
 6AB
40
2
5,0
7
17,5
15
37,5
12
30,0
4
10,0
24
60,0


2
Anh
 8B
20
1
5,0
10
50.0
6
30,0
3
15,0
0
0,0
17
85,0


3
Anh
9AB
37
0
0,0
0
0,0
22
59,5
14
37,8
1
2,7
22
59,5Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm tôi xây dựng chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 – 2010 như sau:
II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2009-2010
1/ Nhiệm vụ trọng tâm
Năm học 2009-2010 là năm thứ ba thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. với chủ đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
- Nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, với các giải pháp để hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học, thực hiện chủ trương của ngành đối với nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu kém, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thể hiện từ tác phong, ngôn phong, trang phục của thầy cô giáo đều phải mẫu mực trước học sinh; gắn với việc thực hiện nghiêm túc các quy định đối với cán bộ quản lý, đảng viên, viên chức.
- Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý có một đổi mới trong dạy học và quản lý GD
- Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học.
- Thực hiện quy định về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức lối sống của công chức, viên chức ngành GD&ĐT.
- Hưởng ứng cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra , Đánh giá đúng chất lượng học sinh, chấm dứt tình trạng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép”, Không để xảy
 
Gửi ý kiến