Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bai thi violympic vong 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Minh
  Ngày gửi: 10h:23' 07-10-2009
  Dung lượng: 104.5 KB
  Số lượt tải: 89
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 1. Chọn ô liên tiếp có giá trị tăng dần
  
  Số hữu tỉ viết bởi bố chữ số 1 là số tự nhiên chia hết cho 3
  Giá trị của x biết 
  
  Số nghịch đảo của số tự nhiên nhỏ nhất gồm ba chữ số và chia hết cho 100
  Giá trị nguyên của x biết 
  Tìm nguyên x biết 
  
  
  Giá trị của x biết 
  Giá trị tại của 
  
  Giá trị nguyên của x biết 
  
  Giá trị nghiệm x của 
  
  Bài 2. Chọn đáp án đúng.
  Giá trị của x thoả mãn là
  4 3 2 1
  2. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại o. Biết số đo góc xoy bằng 5 lần số đo góc x’oy. Số đo góc x’oy’ là
  300 360 1500 1440
  3. Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm
  {0; -3; }  
  4. Trong tập hợp Q các số hữu tỉ thì
  Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương. Số 0 là số hữu tỉ dương
  Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương
  5. Với hai góc ta có
  Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
  Hai góc chung đỉnh và bằng nhau là hai góc đối đỉnh Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
  6. Giá trị biểu thức là
  10 0 5 -5
  7. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại o tạo thành bốn góc, trong đó tổng hai góc xoy và x’0y’ bằng 2000 số đo góc xoy’ là
  1000 1600 800 2000
  8. Kết quả phép tính là
    
  9. Kết quả phép tính là
    
  10. Giá trị của x trong phép tính là
  -2 -1 2
  Bài 3. Điền kết quả thích hợp vào dấu ……….
  1. So sánh số hữu tỉ và ta được x…….y
  2. Cho x thoả mãn khi đó 11x = …….
  3. Giá trị của x thoả mãn là ……….
  4. Cho hai góc đối đỉnh xoy và x’oy’ có tia phân giác lần lượt là oz và oz’ số đo góc zoz’ là
  5. Cho ba đường thẳng xx’; yy’; zz’ đồng qui tại o sao cho góc xoy = 600 trong hình vẽ là ...
  6. Số hữu tỉ nhỏ nhất không âm là …………….
  7. Cho hai góc kề bù AOB và BOC biết góc BOC bằng 4 lần góc AOB khi đó góc đối đỉnh với góc BOC = …………….
  8. Tập các số nguyên x thoả mãn là……………….
  9. Cho hai góc AOB và BOC kề nhau Biết CA vuông góc với OC và hiệu hai góc AOB và BOC bằng 300 Góc đối đỉnh của góc BOC có số đo là ………………….  No_avatar
  khong co dap an thi tai lam gi?
  Avatar
  uh? dug vay
   
  Gửi ý kiến