Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai thi violympic lop 6 vong 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Minh
Ngày gửi: 08h:43' 19-10-2009
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
Bài thi 1. Điền kết quả thích hợp vào dấu ………….
Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là……………..
Viết tập hợp A={xN*/x<6} bằng cách liết kê các phần tử ta được tập hợp A= {…}
Cho các số tự nhiên a, b thảo mãn 56Giá trị tươong ứng trong hệ thập phân của số la mã XIX là
Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là……………….
Khi viết 100 sóo tự nhiên đầu tiên chữ số 1 xuất hiện ………….lần
Số tự nhiên chẵn lớn nhất có bốn chữ số là các chữ số chẵn khác nhau nhau là……
Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số gồm cá chữ số lẻ khác nhau là………………
Với cùng cả ba chữ số 6; 7; 8; 5 có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần Trả lời ………………số
Để viết tất cả các só tự nhiên từ 100 đến 999 phải dùng ……………..chữ số
Bài 2. Thỏ tìm cà rốt
Tập hợp các chữ số của số 2009 là………………
Cho tập hợp A={xN/3Giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số la mã XXIX là……….
Cho một số có hai chữ số cùng một lúc viết thêm vào bên phải và bên trái số đó chữ số 1 ta được một số tự nhiên có bốn chữ số. Số có bốn chữ số này gấp 11 lần số đã cho.
Có bao nhiêu số có 5 chữ số.

Bài 3. Chọn ô có giá trị tăng dần.
3
Giá trị trong hệ TP của số XIV
Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số giống nhau
Số trăm của 1890

Số trăm của 678
19
Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số
Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất cso 3 chữ số khác nhau

97
Số tự nhiên liền trước số 9
Phần tử nhỏ nhất trong tập hợp N*
Số tự nhiên có số chục 1 hàng đơn vị là 7

Giá trị trong hệ TP của số XVI
Số tự nhiên liền sau số 4
Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau
Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số

Số chục của số 120
Số chẵn khác 0 nhỏ nhất
Giá trị trong hệ TP của số IV
Số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số


No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
No_avatar
nhung bai toan nay rat hay va bo ich
 
Gửi ý kiến