Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập về nitơ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Khánh
Ngày gửi: 15h:00' 19-10-2009
Dung lượng: 9.8 KB
Số lượt tải: 710
Số lượt thích: 0 người
Bài tập Nitơ-amoniac-muối amoni
I- Bài tập tự luận:
1. Từ 20m3 hỗn hợp khí N2, H2 ( trộn theo tỉ lệ 1: 4 về thể tích) có thể sản xuất được bao nhiêu m3 khí NH3 biết hiệu suất của quá trình là 25%?
2. Trộn 200ml dd NaNO2 3M với 200ml dd NH4Cl 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác dịnh thể tích của khí N2 sinh ra (đo ở đktc) và nồng độ mol của các muối trong dd sau phản ứng. Giả thiết thể tích của dd biến đổi không đáng kể.
3. Trong quá trình tổng hợp NH3, khi p/ư đạt trạng thái cân bằng thì áp suất trong bình phản ứng giảm 10% so với áp suất ban đầu. Nhiệt độ của bình p/ư được giữ không đổi trước và sau p/ư.Hãy xác định thành phần % theo thể tích các khí thu được sau p/ư nếu trong hỗn hợp đầu lượng nitơ và hiđro được lấy đúng theo tỉ lệ hợp thức.
4. Người ta thực hiện thí nghiệm sau: Nén hỗn hợp gồm 4 lit N2 và 14lit H2 trong bình phản ứng ở nhiệt độ khoảng trên 4000C. Khí tạo ra được hòa tan trong nước thành 500g dd NH35%. Tính lượng N2 đã sử dụng biết hiệu suất phản ứng là 20%.
5. Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với H2 là 4,9. Cho hỗn hợp qua chất xúc tác nung nóng thu được hỗn hợp mới có tỉ khối so với H2 là 6,125. Tính hiệu suất p/ư.
6. Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2. Cho hỗn hợp khí này vào bình có thể tích không đổi ở đk thích hợp, nung nóng bình một thời gian rồi đưa về nhiệt độ lúc đầu thì thấy áp suất trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Tính thành phần % theo thể tích N2 và H2 biết N2 tham gia p/ư với hiệu suất 10%.
7. Giải thích hiện tượng p/ư:
a. Cho từ từ dd NH3 vào dd đồng sunfat, lúca đầu thấy có kết tủa xanh lam rồi tan dần thành dd xanh thẫm.Sau đó cho dd axit HCl loãng vào thì thấy có kết tủa xanh lam xuất hiện rồi cũng tan dần thành dd xanh thẫm.
b. Cho khí A cháy trong khí B tạo thành hợp chất C. Cho C vào dd AgNO3 thấy tạo kết tủa trắng rồi tan đi khi thêm A vào. Xác định A, B, C.
8. Đun nóng hỗn hợp của 100g vôi bột chứa CaCO3 ( 3,5%) và 500g dd amoni sunfat 13,2% thu được khí NH3. Tìm khối lượng muối kaliclorat cần dùng để cung cấp O2 để đốt cháy hết lượng NH3 đó.
9. Thêm 400ml dd NaOH 0,1M vào 0,454g hỗn hợp muối natrisunfat và amoni sunfat rồi đun sôi cho đến khi hết khí bay ra. Hỏi cần dùng bao nhiêu ml dd HCl 0,1M để trung hòa hết lượng NaOH còn dư.Biết 0,454g hỗn hợp muối trên khi tác dụng với BaCl2 dư tạo ra 0,773g kết tủa trắng
10. Dùng một hóa chất hãy nhận biết các dd sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, AlCl3, FeCl2, FeCl3, MgCl2 bằng phương pháp hóa học.
11.Thêm từ từ 100ml dd NaOH vào 25ml dd AlCl3 thì vừa đủ thu được kết tủa lớn nhất là 1,872g
a. Tính nồng độ mol của 2 dd đầu.
b. Khi thêm V ml dd NaOH trên vào 25 ml dd AlCl3 thì thu được kết tủa bằng 9/10 lượng kết tủa lớn nhất. Tìm V ml dd NaOH.
II-Bài tập trắc nghiệm
1. Dung dịch NH3 có thể hòa tan Zn(OH)2 là do
A. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính B. Zn(OH)2 là bazơ it tan
C. Zn(OH)2 có khả năng tạo tạo thành phức tan với NH3 D. NH3 là hợp chất bazơ yếu.
2. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho tác dụng với bazơ kiềm mạnh vì
A. Muối amoni sẽ chuyển thành màu đỏ B. Thoát ra khí không màu rất xốc
C. Thoát ra khí màu nâu đỏ D. Thoát ra khí không màu, không mùi
3. Amoniac có thể tác dụng được với nhóm chất nào sau đây(đk coi như có đủ)?
A. HCl, KOH, FeCl3, Cl2 B. KOH, HNO3, CuO, CuCl2
C. HCl, O2, Cl2, CuO, dd AlCl3 D. H2SO4, PbO, FeO, NaOH
4. Đốt hỗn hợp gồm 3,36lit O2 và 3,5lit NH3 ( cùng đk t0 và p) sau phản ứng thu được nhóm chất là
A. Khí N2 và H2O B. Khí NH3, N2 và H2O C
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓