Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập benzen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày gửi: 16h:10' 22-10-2009
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 2120
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ANKYLBENZEN
Bài tập lí thuyết.

- CTTQ, đồng phân, danh
301/ Trong phân tử benzen:
a.6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.
b.6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mp của 6 C
c.Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.*
d. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.
302/ Cho các CT :
 (1)  (2)  (3)
Cấu tạo nào là của benzen:
a.(1) và (2)
b.(1) và (3)
c.(2) và (3)
d.(1) ; (2) và (3)* 303/ Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
a.CnH2n+6 ; n≥6
b. CnH2n-6 ; n≥3
c. CnH2n-6 ; n≤6
d. CnH2n-6 ; n≥6* 304/ Cho các chất C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5C2H3 (3) o-CH3C6H4CH3 (4)
Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:
a.(1);(2) và (3)
b.(2);(3) và (4)
c.(1);(3) và (4)*
d.(1);(2) và (4) 305/ Cho cấu tạo sau:Có tên gọi gì sau đây:

a.o-xilen
b.m-xilen*
c.p-xilen
d.1,5-đimetylbenzen
306/ CH3C6H2C2H5 có tên gọi là:
a.etyl,metylbenzen
b. metyl,etylbenzen
c.p-etyl,metylbenzen*
d.p-metyl,etylbenzen
307/ (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:
a.propylbenzen
b.n-propylbenzen
c.i-propylbenzen*
d.đimetylbenzen 308/ Ankylbenzen là HC có chứa :
a.vòng benzen
b.gốc ankyl và vòng benzen
c.gốc ankyl và 1 benzen
d.gốc ankyl và 1 vòng benzen*
309/ Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen:
vị trí 1,2 gọi là ortho
1,4-para
1,3-meta
1,5-ortho*
311/Một ankylbenzen A (C12H18)cấu tạo có tính đối xứng cao.A là:
a.1,3,5-tri etylbenzen
b. 1,2,4-tri etylbenzen
c. 1,2,3-tri metylbenzen
d. 1,2,3,4,5,6-hexametylbenzen*
313. C7H8 có số đồng phân thơm là:
a.1*
b.2
c.3
d.4
314. A là đồng đẳng của benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n. Công thức phân tử của A là:
a.C3H4
b.C6H8
c.C9H12*
d.C12H16 315. Ứng với công thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen?
a.6
b.7
c.8*
d.9
Câu 342/ Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen:
a.C10H16
b. C9H14BrCl
c. C8H6Cl2*
d. C7H12
Câu 343/ Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là:
a.  b.  c.  d. 
Câu 344/ Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen?
a.2
b.3*
c.4
d.5
Câu 345/ Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen
a.C8H10
b. C6H8*
c. C8H10
d. C9H12
Câu 352/ Gốc C6H5-CH2- có tên gọi là:
a.Phenyl
b.Vinyl
c.anlyl
d.benzyl*
Câu 360/ Cho các chất (1)benzen ; (2) toluen; (3)xiclohexan;(4)hex-5-trien; (5)xilen;(6) Cumen
Dãy gồm các HC thơm là:
a.(1);(2);(3);(4)
b. (1);(2);(5;(6)*
c. (2);(3);(5) ;(6)
d. (1);(5);(6);(4)
Câu 374/ Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a.Đối với stiren ,giá trị của n và a lần lượt là:
a
No_avatar
Thè lưỡi
No_avatar

giai ho cai 354 dc k

 

No_avatar
Cau b! vong benzen thi C6H6 da co rui lam gi co chat nao co vong ben zen la C6H8 ma so pi+v =3 nen o co vong benzen
No_avatar

ban oi

 

No_avatar

ai giải dùm câu 385-386-387

 
Gửi ý kiến