Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  DE THI VAO LOP CHON 6,7,8,9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Văn Chiến
  Ngày gửi: 05h:46' 31-10-2009
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 996
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS
  Đề thi khảo sát vào lớp 9 môn Toán
  Năm học 2009-2010.
  Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề.
  
  
  Câu 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
  x2y2 – x2 – y2 – xy +x+ y.
  2x2 +x – 21.
  Câu 2. Giải các phương trình sau:
  a) b)
  Câu 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
  P = 4x2 + 2y2 + 4xy -4x – 8y +15.
  Câu 4. Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao BD, CE cắt nhau ở O. Trên đoạn OB, OC lấy lần lượt các điểm P và Q sao cho các góc APC và BQA bằng 900. Chứng minh:
  AP2 = AD.AC.
  Tam giác APQ cân.
  Câu 5. Cho các số dương x, y, z thoả mãn x+y+z = 1. Chứng minh:  ----Hết----
  (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
  Họ tên học sinh:...........................................SBD:......................
  Trường THCS
  Đề thi khảo sát vào lớp 8 môn Toán
  Năm học 2009-2010.
  Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề.
  
  
  Câu 1. Rút gọn các biểu thức sau:
  a) A = b) B =
  Câu 2. Tìm các số x, y, z biết x: y : z = 2 : 3: 5 và 2x – 3y + 4z = 30.
  Câu 3. Ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với các số 4, 5, 6. Hỏi các đường cao tương ứng của tam giác tỉ lệ với các số nào?
  Câu 4. Tính f(x) – g(x) + h(x), biết:
  f(x) = x5 – 3x3 +x2 – 2x + 2;
  g(x) = -2x5 – 2x4 -3x3 +4;
  h(x) = x4 +2x3 –x2 +2x – 3.
  Câu 5. Cho tam giác ABC cân ở A, Đường phân giác BD. Qua D vẽ đường vuông góc với BD cắt BC ở E. Gọi M là trung điểm của BE. Chứng minh:
  Tam giác DMC cân.
  BE = 2.CD.  ----Hết----
  (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

  Họ tên học sinh:...........................................SBD:......................
  Trường THCS
  Đề thi khảo sát vào lớp 7 môn Toán
  Năm học 2009-2010.
  Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề.
  
  
  Câu 1. Thực hiện phép tính:
  a) b)
  Câu 2. Tìm x biết:
  a) 2x -
  b) |2x – 5| = 7;
  c)
  Câu 3. Tìm các giá trị nguyên của n để biểu thức A = có giá trị là một số nguyên.
  Câu 4. Tìm hai số biết của số này bằng của số kia và tổng hai số bằng 82.
  Câu 5. Một quả Dưa nặng hơn 40% của nó là 2,1kg. Hỏi quả Dưa đó nặng bao nhiêu kilôgam?
  Câu 6. Vẽ góc bẹt xOy, vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng 500. Vẽ hai tia Om và On lần lượt là tia phân giác của các góc xOz và yOz. Tính số đo các góc mOz và mOn.
  ----Hết----
  (Chú ý học sinh không được sử dụng máy tính)
  No_avatar

  ckua hok kho' hju~ wa'Khóc

   

   
  Gửi ý kiến