Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Huy Dưỡng
Ngày gửi: 22h:56' 11-05-2008
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 986
Số lượt thích: 0 người
trường thcs quảng hoà cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
tổ: …………….………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

Họ và tên giáo viên được kiểm tra:…………………………………………………..
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:……………………………………………………..
Công việc được giao:……………………………………………………………………
+ Chuyên môn:……………………………………………………
+ Đoàn thể:…………………………………………………..……
I/ Nội dung kiểm tra hồ sơ giáo viên theo qui định:
T.T
Chủng loại hồ sơ theo qui định
Đủ
Thiếu
Nhận xét
Kết quả

1
Kế hoạch bộ môn (Hệ số 2)
……
…….
…….
…….
…………………………………………
…………………………………………
……….
……….

2
Giáo án (Hệ số 2)
…….
…….
…………………………………………
………..

3
Sổ điểm cá nhân (Hệ số 2)
…….
…….
………………………………………..
………..

4
Sổ Thanh tra - Kiểm tra
…….
…….
………………………………………….
……….

5
Bồi dưỡng thường xuyên
……
…….
…………………………………………
………..

6
Sổ dự giờ
……
…….
………………………………………….
………..

7
Sổ chủ nhiệm
……
…….
………………………………………….
………..

8
Sổ đăng kí giảng dạy
…….
…….
…………………………………………
………..

9
Sổ tích luỹ nghiệp vụ c/m & Sổ hội họp.
…….
…….
…….
………………………………………….
………………………………………….
……….
……….

II/ Kết quả kiểm tra: Điểm bình quân:……………………. Xếp loại:…………………………………
ý kiến của người kiểm tra:
1/ Những ưu điểm cần học tập:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2/ Những kiến nghị:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Quảng Hoà, ngày… tháng… năm 200..
Người được kiểm tra Người kiểm tra
 
Gửi ý kiến