Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De thi Ly thuyet GV gioi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Tá Thiện
Ngày gửi: 10h:14' 18-06-2008
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
đề thi lý thuyết kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
năm học 2006-2007
Môn:Tiếng Anh
Thời gian:90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Question I:(3điểm).
Đồng chí hãy nêu nhiệm vụ cụ thể bậc THCS năm học 2006-2007. Phân tích nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện phổ cập giáo dục THCS.
Question II:(4điểm).
Đồng chí hãy nêu các thủ thuật giới thiệu cấu trúc ngữ pháp mới. Đồng chí hãy nhớ lại một bài dạy gần đây nhất và liệt kê những bước giới thiệu một mẫu câu cụ thể.
Question III:(3điểm).
Complete the following sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets.
1. It started to rain while you..................(sleep).
2. He said that he ...................(lose) his bicycle the day before.
3. I didn`t feel like .................(work) so I suggested................(spend) the day in the park.
4. Why are you under the table? ................(you/look) for some thing?
5. I will have my brother ......................(repair) my bicycle.
6. I wish Mom ...............(be) here with us now.
7. Why have you got your old clothes on? Because I...............(cut) the grass.
8. If I were you, I................(not go) to his party.
9. This dress will make you ...............(look) fat.
10. His joke made us ..............(laugh) a lot.

The end. 
Gửi ý kiến