Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi thử lý 2008 rất hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Nhất
Ngày gửi: 10h:15' 25-07-2008
Dung lượng: 162.0 KB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2007 LẦN I
HÀ TĨNH Môn thi : Vật lý
(Đề thi có 05 trang ) Thời gian làm bài : 90 phút
Số câu trắc nghiệm: 50

Họ,tên thí sinh......................................... Mã đề thi 107
S ố báo danh:.....................................................
Câu 1. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4sin(20t - ) ( cm, s) . Vận tốc trung bình của vật sau khoảng thời gian t = s kể từ khi bắt đầu dao động là:
A. 52.27cm/s B. 50,71cm/s C. 50.28cm/s D. 54.31cm/s.
Câu 2. Một cơ hệ được bố trí như hình 1, gồm một lò xo có độ cứng k, một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn với ròng rọc động, khối lượng không đáng kể. Một dây mảnh không giản một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn với vật có khối lượng m được vắt qua ròng rọc. kích thích để hệ dao điều hoà .
Chu kỳ dao động của hệ là:
A. 2( B. 2( C. 2( D. 2(
Câu 3. Trong dao động điều hoà thì : K
A. quỹ đạo là một đoạn thẳng .
B. lực hồi phuc cũng là lực đàn hồi.
C. vận tốc tỷ lệ thuận với thời gian.
D. gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỷ lệ với ly độ .
Câu 4. Một con lắc đơn có khối lượng m = 1kg, độ dài dây treo l = 2m, góc lệch
cực đại của dây so với đường thẳng đứng ( = 0,175rad. Chọn mốc thế năng trọng
trường ngang với vị trí thấp nhất, g = 9,8m/s2. Cơ năng và vận tốc của vật nặng
khi nó ở vị trí thấp nhất là :
A. E = 2J ; vmax =2m/s B. E = 0,30J ; vmax =0,77m/s
C. E = 0,30J ; vmax =7,7m/s D. E = 3J ; vmax =7,7m/s.
Câu 5. Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Biên độ giảm dần.
B. Cơ năng của dao động giảm dần.
C.Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm .
D. Lực cản và ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.
Câu 6. Một vật chuyển động biến đổi trên một đoạn đường thẳng. nó lần lượt rời xa và sau đó tiến lại gần điểm A. Tại thời điểm t1 vật xuất hiện gần điểm A nhất và tại thời điểm t2 xa điểm A nhất. Như vậy:
A. tại thời điểm t1 vật có vận tốc lớn nhất, thời điểm t2 có vận tốc nhỏ nhất .
B. tại thời điểm t2 vật có vận tốc lớn nhất, thời điểm t1 có vận tốc nhỏ nhất.
C. vật có vận tốc lớn nhất tại cả t1 và t2.
D. tại cả 2 thời điểm t1 và t2 vật đều có vận tốc bằng không.
Câu 7. Dao động điện từ trong mạch là dao động điều hoà.Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bàng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA.Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây L = 5mH. Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng:
A. 20nF và 2,25.10-8J B. 20nF và 5.10-10J C. 10nF và 25.10-10J D. 10nF và 3.10-10J
Câu 8.Sóng điện từ là qua trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tương quan giữa véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ của điện từ trường đó :
A. và biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau góc .
B. và cùng phương.
C. và biến thiên tuần hoàn cùng tần số.
D. và vuông góc với nhau nhưng không vuông góc với phương truyền.
Câu 9. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L. Điện trở dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của cường độ dòng diện qua mạch là i = 0,4sin(2.106t) A. Điện tích lớn nhất của tụ là :
A. 8.10-6C B. 4.10-7C C. 2.10-7C D. 8.10-7C Câu 10. Một vật tham gia hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số : x1 = 5sin((t-) ; x2 = 5sin((t +). Dao động tổng hợp có dạng :
A. x = 5sin((t +). B. x = 10sin((t -).
C. x = 5sin(t D. x = sin((t +).
Câu 11. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường ?
A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
B. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một t ừ trường xoáy.
C. Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.
D. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là các đường cong.
Câu 12. Hiện tượng giao thoa xảy ra khi có:
A. hai sóng chuyển động ngược chiều nhau .
B. hai sóng dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau .
C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha , cùng tần số giao nhau.
D. hai sóng xuất phát từ 2 nguồn cùng pha, cùng biên độ giao nhau.
Câu 13.Chọn câu đúng khi nói về sóng ngang trong cơ học?
A. Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn.
B. Sóng ngang chỉ truyền được ttrong chất khí và lỏng.
C. Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng
D.Sóng ngang truyền được trong chất lỏng , rắn và khí.
Câu 14. Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình truyền sóng là: u = 6sin(4,0(t + 0,2(x ) (trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng và ly độ của một phần tử trên dây có toạ độ x = 2,5cm vào lúc t = 0,25s là:
A. v = 10cm/s, u = - 3cm B. v = 10cm/s, u = 3cm/s
C. v = 20cm/s, u = - 6cm, D. v = 10cm/s , u = - 6cm
Câu 15. Chọn câu đúng trong các câu sau?
A. Dòng điện xoay chiều ba pha là sự hợp lại của ba dòng điện xoay chiều một pha .
B. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha có thể là rôto hoặc stato.
C. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha là stato.
D. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện ba pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và từ trường quay.
Câu 16. Trong máy phát điện xoay chiều có p cặp cực quay với tần số góc n vòng /giây thì tần số dòng điện phát ra là :
A. f = B. f = np C. f = D. f = 
Câu 17. Một biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn thứ cấp. Biến thế này có tác dụng:
A. giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế.
B. tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế .
C. giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện .
D. tăng cường độ dòng điện , giảm hiệu điện thế.
Câu 18. Một bàn là điện trên nhãn có ghi : 220V- 1000W được mắc vào hiệu điện thế u = 311sin100(t(V) Điện trở của bàn là và biểu thức cường độ dòng điện qua bàn là la:
A. R = 4,84(; i = 16sin100(t(A) B. R = 24,2(; i = 6,43sin100(t(A)
C. R = 48,4(; i = 43sin100(t(A) D. R = 48,4(; i = 6,43sin100(t(A)
Câu 19. Một điện trở thuần R = 208( và một tụ điện có dung kháng ZC= 120( được mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 120sin100(t(V). Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là:
A. i = sin(100(t + ) (A) B. i = sin(100(t - ) (A)
C. i = 0,707sin(100(t + ) (A) D. i = 0,707sin(100(t + () (A)
Câu 20 . Cho mạch điện như hình vẽ:
L = H; R = 100(, tụ điện có điện dung thay đổi được , hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là uAB = 200sin100(t (V). Để uAM và uNB lệch pha một góc , thì điện dung C của tụ điện phải có giá trị ?
A. .10-4F B. .10-4F C. .10-4F D. .10-4F
Câu 21. Một đường dây tải điện xoay chiều một pha đến nơi tiêu thụ ở xa 3km. Dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất bằng 2,5.10-8(m, có tiết diện 0,5cm2. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 6kV,P = 540kW. Hệ số công suất của mạch điện là cos( = 0,9. Hiệu suất truyền tải là
A. 90% B. 94,4% C. 89,7% D. 92%
Câu 22.Cho mạch điện gồm L,R,C mắc nối tiếp, biết L = H, C = 31,8(F, f = 50Hz, hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu mạch 200(2V, công suất mạch 400w .Khi đó R có thể nhận những giá trị ?
A. R = 160( hoặc R = 40( B. R = 80( hoặc R = 120(
C. R = 60( D. R = 30( hoặc R = 90(
Câu 23. Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u = 100sin100(t (V), Bi ết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng làA và lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R và C là:
A. R = 50( và C = F B. R = ( và C = F
C. R = 50( và C = F D. R = ( và C = F

Câu 24. Một thấu kính hội tụ có chiết suất lớn hơn 4/3, khi đưa từ không khí vào nước thì tiêu cự của thấu kính sẽ :
A. tăng vì chiết suất tỷ đối tăng B. tăng vì chiết suất tỷ đối giảm
C. giảm vì chiết suất tỷ đối tăng D. giảm vì chiết suất tỷ đối giảm
Câu 25. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào một giọt nước hình cầu có chiết suất n = 4/3 dưới góc tới 600. Khi đó góc lệc giữa tia ló và tia tới có giá trị là :
A. 390 B. 450 C. 300 D. 420
Câu 26.Một khối nhựa trong suốt hình lập phương có chiết suất n. Để mọi tia sáng từ không khí xuyên vào một mặt, tới mặt kề đều phản xạ toàn phần trên mặt này thì chiết suất của khối nhựa phải có điều kiện:
A. n < B. n C. n > D. n 
Câu 27. Dùng gương cầu lõm bán kính R=2m để thu ảnh của mặt
 
Gửi ý kiến