Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BDHSG SO SÁNH PHÂN SỐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thành Nam
Ngày gửi: 10h:38' 27-12-2009
Dung lượng: 140.5 KB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người
So sánh phân số
I. Các dạng bài tập , kiến thức cần ghi nhớ:
Dạng 1: So sánh bằng cách qui đồng mẫu số
VD 1: So sánh: và 
Giải.
Ta có:
 
Vì nên 
Dang 2: So sánh với 1.
Dạng 3: So sánh hai phân số bằng cách so sánh phần bù đơn vị của phân số:
Ta so sánh phần bù đơn vị của phân số khi hai phân số đó phảI:
Nhỏ hơn 1.
Mẫu 1- tử 1= mẫu 2 - tử 2 hoặc: (mẫu1- tử 1)=n(mẫu 2- tử 2)
Phân số nào có phần bù nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ 1: So sánh phân số sau: và 
Hướng dẫn:
(nhận thấy: 2003 – 2000 = 2009 – 2007 = 2)
Giải
Ta có:
 ;

Vậy nên 

Ví dụ 2: So sánh hai phân số: và 
Hướng dẫn:
Nhận thấy: 3(2005 - 2003) = 2134 – 2128
GiảiVậy nên 
Dạng 4: So sánh phân số bằng cách so sánh phần hơn của hai phân số.
Ta so sánh phấn hơn khi hai phân só so sánh phảI
*Lớn hơn 1.
*Tử 1 – mẫu 1 = Tử 2 – mẫu 2 hoặc: (Tử 1- mãu 1)=n(tử 2- mẫu 2)
*Phân số nào có phân hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
Ví dụ 1: So sánh hai phân số: và 
Hướng dẫn
Nhận thấy: 2001 – 1999 = 2007 – 2005
Giải
Vậy nên 
Vý dụ 2: So sánh hai phân số: và 
Hướng dẫn
Nhạn thấy: 5 (2005 - 2001) = 2048 – 2028
GiảiVậy nên 
Dạng 5: So sánh bằng phân số trung gian.
Trong trường hợp đơn giản, có thể chọn phân số trung gian là: 1, 2, 3 …hay bằng cách tìm thương của tử số và mầu số từng phân số rồi lấy phân số trung gian là phân số có tử là 1 và mẫu số là thương của phân số lớn hơn.
Trong trường hợp hai phân số và nếu a> c và b Ví dụ: So sánh hai phân số: và 
Hướng dẫn
Nhận thấy: 57: 23 = 2 (dư 11)
675 : 215 = 3 (dư 30)
Vậy ta chọn phân số la phân số trung gian.
Giải
 ; 

Vậy nên 

Ví dụ 2: So sánh hai phân số: và 
Hướng dẫn
Nhận thấy: 40 < 47 và 57 > 55 nên ta chọn phân số trung gian là: 
Giải
 ; 

Vậy nên 
Dạng 6: Thực hiện phép chia phân số để so sánh.
*Lấy phân số thứ nhất chia cho phân số thứ hai nếu :
-Thương tìm được nhỏ hơn 1 thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai
-Thương tìm được lớn hơn 1 thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai.
Ví dụ: So sánh hai phân số: và 
Giải
Ta có: 

Vậy 
II. các bài luyện tập
Bài 1: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:
a) và b) và c) và 

d) và e) và h) và 

k) và 
Bài 2:So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất.
a) và b) và c) và 

d) và e) và 
Bài 3: So sánh hai phan số sau bằng cách hợp lí nhất:
a) và b) và c) và 

d) và e) và g) và 

h) và i) và 
Bài 4: So sánh các phân số sau bằng cách hợ lí nhất:
a) và b) và c) và 
 
Gửi ý kiến