Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TRẮC NGHIỆM TỪ TRƯỜNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thuvienvtly
Người gửi: Lê Thanh An
Ngày gửi: 12h:48' 29-12-2009
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 1860
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Bích Vy)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG
Câu 1: Chọn câu đúng.
A. Khi quay từ vectơ dòng điện sang vectơ cảm ứng từ thì chiều tiến là chiều của vectơ lực từ.
B. Khi quay từ vectơ dòng điện sang vectơ lực từ thì chiều tiến là chiều của cảm ứng từ.
C. Khi quay từ vectơ lực từ sang vectơ cảm ứng từ thì chiều tiến là chiều của vectơ dòng điện.
D. Khi quay từ vectơ cảm ứng từ sang vectơ dòng điện thì chiều tiến là chiều của vectơ lực từ.
Câu 2: Đoạn dây dẫn khối lượng m = 5g treo nằm ngang bởi hai dây cách điện
mảnh. Đoạn dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc đoạn dây như hình vẽ
Biết đoạn dây dài 20cm, cảm ứng từ B = 0,3T và lấy g = 10m/s2. Lực căng dây tối đa là
Tmax = 0,04N. Tính cường độ dòng điện tối đa để dây không bị đứt?
A. I = 0,5A. B. 0,2A. C. 0,3A. D. 1A.
Câu 3: Hai dây dẫn thẳng rất dài đặt song song, cách nhau 20cm trong không khí. Dòng điện qua một dây dẫn là 4A và lực từ tác dụng lên 0,1m chiều dài mỗi dây là 4.10-6N. Tính cường độ dòng điện qua dây dẫn còn lại?
A. 10A. B. 1A. C. 20A. D. 100A.
Câu 4: Một hạt prôtôn bay vào theo phương vuông góc với từ trường đều B có cảm ứng từ B = 0,5T. Biết vận tốc của hạt là 1,2.106m/s. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Hỏi khi đi ra khỏi vùng từ trường này thì vận tốc của hạt là bao nhiêu?
A. 5,8.106m/s. B. 4.106m/s. C. 1,2.106m/s. D. 2,4.106m/s.
Câu 5: Một sợi dây dẫn căng thẳng, có dòng điện với cường độ I chạy qua, đoạn ở giữa được uốn thành vòng tròn đồng phẳng với các đoạn dây thẳng. Ở tâm O của vòng dây, vector cảm ứng từ tổng hợp có hướng như thế nào? (xem hình).
A. Hướng sang trái của mặt phẳng tờ giấy. B. Hướng vào trong mặt phẳng tờ giấy.
C. Hướng sang phải của mặt phẳng tờ giấy. D. Hướng ra ngoài mặt phẳng tờ giấy.
Câu 6: Lực Lorenzơ tác dụng lên một hạt điện tích chuyển động trong từ trường có phương thế nào?
A. Song song với vectơ cảm ứng từ.
B. Song song với vectơ vận tốc.
C. Vuông góc với vectơ cảm ứng từ và song song với vectơ vận tốc.
D. Vuông góc với vectơ vận tốc.
Câu 7: Chọn câu sai.
A. Tương tác giữa dòng điện với nam châm thử là tương tác từ.
B. Tương tác của từ trường với êlectron chuyển động trong nó không phải là tương tác từ.
C. Tương tác giữa nam châm chữ U và nam châm thẳng là tương tác từ.
D. Tương tác giữa nam châm chữ U và nam châm thử là tương tác từ.
Câu 8: Định nghĩa đơn vị cảm ứng từ như thế nào là đúng?
A. 1T =  B. 1T = 1A.1N C. 1T =  D. 1T = 
Câu 9: Hai êlectron chuyển động trên hai đường thẳng song song với vận tốc như nhau. Khoảng cách giữa chúng là r. Lực tương tác giữa chúng so với khi chúng đứng yên sẽ:
A. còn tùy thuộc vào vận tốc của chúng. B. nhỏ hơn.
C. bằng nhau. D. lớn hơn.
Câu 10: Chọn câu đúng.
A. Nơi các đường sức từ vẽ mau thì cảm ứng từ lớn, vẽ thưa thì cảm ứng từ nhỏ.
B. Khi hai đường sức từ của một từ trường cắt nhau thì tại đó cảm ứng từ có cùng giá trị.
C. Từ phổ là tổng hợp của tất cả các đường sức từ.
D. Chiều của đường sức từ được quy ước là chiều từ cực Bắc sang cực Nam của nam châm thử nằm cân bằng trong từ trường.
Câu 11: Hạt nhân Hêli (hạt () được tăng tốc dưới hiệu điện thế U = 106V từ trạng thái nghỉ. Sau khi được tăng tốc, hạt ( bay vào từ trường đều B = 1,8T theo phương vuông góc với đường sức từ. Hạt này có khối lượng m = 6,67.10-27kg, điện tích q = 2e. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên hạt?
A. 6,85.10-12N. B. 3,14.10-12N.
No_avatar

có đáp án k cho em xin ạ

 
Gửi ý kiến