Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KTHK1-Let's go 2A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Thủy (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:15' 29-12-2009
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 1723
Số lượt thích: 0 người
Đề kiểm tra học kỳ 1
Môn: Tiếng Anh ( Chương trình Let’s go 2A)

Name: ……………………………………..
Class: 5…… - Trường tiểu học Thạch Quý

-------------------***---------------------
I. Ghi từ Tiếng Anh phù hợp với các bức tranh sau:
1.………  2……………3………….
 4……… 5………….  6………
II.Dựa vào tranh em hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau:
1.Is this a car? 2. What are those?
……………….. ………………… . 3.Who are they ?  4. What is that?
…………………… …………………..
III. Khoanh tròn từ không cùng loại với hai từ còn lại:
1 trees
2 nurse
3 hot
4 cat
frogs
teacher
cold
bat
birds
notebook
big
pet

 IV. Sắp xếp từ đã cho để có câu hoàn chỉnh:
1. is / My brother / taxi driver
............................................................................
2. are/ puzzles/ those?
...........................................................................
3. are/ police officers/ they
............................................................................
4. matter/ is / what/ the?
.............................................................................
-------------Good luck!------------
 
Gửi ý kiến