Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

C2-02NS GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH .doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Hào (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:16' 30-12-2009
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người


GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Thực chi ( Tạm ứng (
Chuyển khoản ( Tiền mặt (

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Đơn vị rút dự toán:
Mã ĐVQHNS:
Tài khoản: Tại KBNN:
Mã cấp NS: Tên CTMT, DA:
Mã CTMT, DA:

Nội dung thanh toán
Mã
nguồn NS
Mã chương
Mã
ngành KT
Mã NDKT
Số tiềnTổng cộng


Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Đơn vị nhận tiền:
Địa chỉ:
Mã ĐVQHNS:
Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA:
Tài khoản: Tại KBNN(NH):
Hoặc người nhận tiền: số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Bộ phận kiểm soát của KBNN Đơn vị sử dụng ngân sách
Ngày …. tháng …. năm …. Ngày …. tháng …. năm ….
Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị


Người nhận tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)
KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày …./.…/….
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/….
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc


 
Gửi ý kiến