MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KE HOACH DAY BOI DUONG TIENG ANH 6-8-9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:00' 03-01-2010
  Dung lượng: 157.0 KB
  Số lượt tải: 1383
  Số lượt thích: 1 người (Tuệ Linh)
  KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG ANH- LỚP 6
  NĂM HỌC: 2009-2010

  Buổi
  Ngày dạy
  Nội dung bồi dưỡng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Câu chào hỏi (Greetings)
  II. Chào gặp nhau lần đầu
  III. Chào tạm biệt
  IV. Câu hỏi: 1. Hỏi sức khoẻ- trả lời
  2. Hỏi- trả lời tên
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Imperative
  II. The simple present tense
  III. This is/ That is…
  IV. Possessive adjectives: my, our, your, their,…
  V. Indefinite articles: a/ an
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. There is/ There are
  II. How many…?
  III. These are/ Those are
  IV. Verb: To be: is, am, are
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. Adjectives: big, small,…
  II. Possessive case
  III. The simple present tense: do/ have/ go
  IV. Time: What time…?
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. Adverbs of time: Every day, every morning,...
  II. The simple present tense
  III. Yes/ No questions
  IV. Every day actions
  V. Prepsition: at
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. Prepositions of position
  II. Wh- questions: Where? Which? What?
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Definite article: the
  II. Position of adjective
  III. Adverbial phrases: by bike, by car,…
  IV. Phrases of position: in front of, behind, near,…
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. The present progressive tense
  II. Modal verbs: can/ can’t/ must/must not
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Or- questions
  II. What colour is it?
  III. Adjectives: tall, heavy,…
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Quantifiers: Some and Any
  II. To feel, to want
  III. I would like (I’d like)
  IV. Polite requests: Would you like…?
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Revision: some, any
  II. Partitives: … a box of…, a can of…, etc
  III. Verbs: want, need
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. The present progressive tense
  II. The simple present tense
  III. Adverbs of frequency: always, usually,…
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. Revision: Adverbs of frequency: always, usually,…
  II. What + to be + subject + like? To ask about features
  III. When clause
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Future: be going to
  II. Wh- questions: What? Where? How long?
  III. Suggestions: Let’s…, What about …ing …?, Why don’t we …?
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Ask and answer about one’s nationality
  II. Adjectives: comparatives and superlatives
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Indefinite quantifiers: a few, a little, a lot of/ lots of
  II. Imperatives using don’t
  III. Should/ should not
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  

  Người lập kế hoạch


  Nguyễn Đức Long
  TM nhà trường

  
  
  Kế hoạch dạy bồi dưỡng
  Môn: Tiếng Anh- Lớp 8

  Buổi
  Ngày dạy
  Nội dung bồi dưỡng
  
  
  
  Ngữ pháp: - (not) + adjective + enough + to + V-inf
  - Simple present
  - Simple past
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng:-
   
  Gửi ý kiến