Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

các chuyên đề BDHSG toán 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoài
Ngày gửi: 16h:31' 09-01-2010
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề 2: Các bài toán về số lượng chữ số
Bài 28 –> 31
Bài 1 : Để đánh số thứ tự úac trang của một cuốn sách có 316 trang người ta phải dùng bao nhiêu lần các chữ số (in)?
Bài 2: để đánh số thứ tự các trang của một cuốn sách người ta đã phải dùng 1206 lần các chữ số (in). hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?
Bài 3: Khi đánh số thứ tự các trang của một cuốn sách người ta dùng trung bình mỗi trang 2 chữ số(in). Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 4: Cho dãy số 2, 4, 6, 8, 10, ..., 1996.
a, hỏi dãy số đó có bao nhiêu chữ số?
b, Tìm chữ số thứ 2000 của dãy?
Bài 5: Cho dãy số lẻ liên tiếp: 1, 3, 5, 7, 9, ..., x.
Tìm x để số chữ số của dãy gấp 4 lần số cá số trong dãy.
Bài 6: Tính tổng tất cả các chữ số của dãy số:
1, 2, 3, 4, ..., 9, 10, 11, 12, ..., 98, 99, 100.
Bài 7: Số chữ số (in) dùng để đánh số thứ tự các trang của một cuốn sách nhiều hơn số trang của cuốn sách đó là 172 . Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 8: Khi đem số trang của một cuốn sách cộng với số chữ số (in) dùng để đánh số thứ tự các trang đó thì được 412. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 9: Số a = 123456789101112.... được viết bằng các số tự nhiên liên tiếp. Hỏi chữ số thứ 1985 của a là chữ số nào?
( Số và hệ đếm)

****************************************
Chuyên đề 3: Các bài toán về phép tính
* Dạng 1: vận dụng tính chất của các phép toán để tìm nhanh kết quả của dãy tính.
Bài 1: Thực hiện phép tính sau bằng cách nhanh nhất
a, 1996 + 3992 + 5988 + 7984
b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125.
c ,( 45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64 ) x (1995 x 1996 + 1997 x 1998)
d, 1998 x 1996 + 1997 x 11 + 1985
1997 x 1996 – 1995 x 1996
Bài 2: Thực hiện các phép tính sau bằng cách nhanh nhất:
a , 9975 + 11970 + 13965 + 15960 + 17955 + 19950
1995 + 3990 + 5985 + 7980 + 9975
b , 1234 x 5678 x ( 630 – 315 x 2) : 1996
c , 399 x 45 + 55 x 399
1995 x 1996 – 1991 x 1995
d , 1996 x 1995 – 996
1000 + 1996 x 1994
e , (1 + 2 + 4 + 8 + ......+ 512) x (101 x 102 – 101 x101 – 50 – 51)
2 + 4 + 8 +16 +...+ 1024 +2048
Bài 3: tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất:
a, 72 x 121 + 27 x 121 + 121
b , (165 x 99 + 165 ) – (163 x 101 – 163)
c , 24 x 62 + 48 x 19
d , 325 x 9 x (23 + 77) – (77 + 23) x25
e, 2 – 4 + 6 – 8 + 10 – 12 + 98 – 100 + 102
Bài 4: Tính nhanh các biểu thức sau:
a , (100 + 37) x 37 + (200 – 63 ) x 63
b , 84 + 14 x 6 + 7 x 12 + 21 x 4 + 3 x 28
2 + 4 + 6 + ....+ 40
c , ( 180 : 15 – 131 :11) x 57869 – 297 :11 x 108)
Bài 5: Viết các tổng sau thành tích của các thừa số rồi tính kết qu
 
Gửi ý kiến