Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiem tra chuong 3 hinh 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Châu
Ngày gửi: 09h:15' 11-01-2010
Dung lượng: 211.0 KB
Số lượt tải: 5107
Số lượt thích: 0 người
Tiết 57 KIỂM TRA CHƯƠNG III
Ngày kiểm tra : Môn : HÌNH HỌC 9 ( Đề A )
I/ MỤC TIÊU :
* Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương III của học sinh.
* Rèn khả năng tư duy, suy luận , chứng minh .
* Rèn kĩ năng vẽ hình , tính toán , chính xác , hợp lí.
* Rèn cách trình bày bài toán hình học rõ ràng , mạch lạc .
II/ MA TRẬN ĐỀ :
NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Các loại góc của đường tròn , liên hệ giữa cung, dây và đường kính
1

0,5
1

1
1

0,5

1

0,5
2

1

6

3,5

 Tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiêp. Đường tròn nội tiếp đa giác đều.
1

0,51

0,5
1

21

1
4

4

Độ dài đường tròn , cung tròn . Diện tích hình tròn , hình quạt tròn .


1

0,5


1

2
2

2,5

TỔNG
3
2
4
3,5
5
4,5
12
10

III/ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:


và tên:………………….. KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp:…… Môn Hình học 9 Tiết 57
Điểm


phê

Đề A

A/ Trắc nghiệm : (3điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ800 ; M là điểm trên cung nhỏ ABû .Góc AMB có số đo là :
A. 2800 ; B. 1600 ; C. 1400 ; D. 800
Câu 2 : Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800. Số đo cung lớn AB là
1600 ; B. 2800 ; C . 800 ; D . Một đáp số khác .
Câu 3 : Hình tròn có diện tích 12, 56m2. Vậy chu vi của đường tròn là :
25,12cm ; B. 12,56cm ; C . 6,28cm ; D . 3,14cm
Câu 4 Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo góc BCD là :
A. 600 B.1200 C.900 D.Kết quả khác
Câu 5 : Cho (O ; R ) và một dây cung AB = Rsố đo của cung nhỏ AB là :
A . 900 ; B . 600 ; C . 1500 ; D . 1200
Câu 6 : Diện tích của hình quạt tròn 1200 của đường tròn có bán kính 3cm là:
A . cm2 ) ; B . 2cm2 ) ; C . 3cm2 ) ; D . 4cm2 )
B/ Tự luận : (7điểm)
Cho đường tròn (O ;R) và một dây AB , trên tia BA lấy điểm C sao cho C nằm ngoài đường tròn . Từ điểm chính giữa P của cung lớn AB kẻ đường kính PQ của đường tròn cắt dây AB tại D. Tia CP cắt đường tròn tại I. Các dây AB và QI cắt nhau tại K.
a) Chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp .
b) Chứng minh IQ là tia phân giác của góc AIB .
c) Cho biết R = 5cm , . Tính độ dài của cung AQB .
d) Chứng minh CK.CD = CA.CB .IV/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
Phần I : Trắc nghiệm : ( mỗi câu đúng 0,5 đ)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B
B
A
D
C

Phần II : Tự luận (7 điểm )

 
Gửi ý kiến