Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Cac dang van toc trung binh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quỳnh
Ngày gửi: 12h:15' 19-01-2010
Dung lượng: 21.0 KB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề III: Vận tốc trung bình.
I. lý thuyết:
Vtb =
II Bài tập.
1.Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m.Trong 25m đầu ,người ấy đi hết 10s;quãng đường còn lại đi mất 15s.Tính vận tốc trung bình ứng với từng đoạn dốc và cả dốc.
2.Một ô tô vượt qua đoạn đường dốc gồm hai đoạn:lên dốc và xuống dốc.Biết thời gian lên dốc bằng phân nữa thời gian xuống dốc,vận tốc trung bình khi xuống dốc gấp hai lần vận tốc trung bình khi lên dốc.Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường dốc của ô tô .Biết vận tốc trung bình khilên dốc là 30km/h
3.Trên đoạn đường dốc gồm ba đoạn:lên dốc , đường bằng và xuống dốc.Khi lên dốc mất thời gian 30 phút,trên đoạn đường bằng xe chuyển động đều với vận tốc 60 km/h mất thời gian 10 phút,đoạn xuống dốc mất thời gian 10 phút.Biết vận tốc trung bình khi lên dốc bằng nữa vận tốc trên đoạn đường bằng,vận tốc khi xuống dốc gấp 3/2 vận tốc trên đoạn đường bằng .Tính chiều dài cả dốc trên.
4.Một người đi xe đạp ,nữa đầu quãng đường có vận tốc V1 =12km/h,nữa sau quãng đường có vận tốc V2 không đổi .Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là V=8km/h.Tính V2
5.Một chuyển động trong nữa đầu quãng đường ,chuyển động có vận tốc không đổi V1 ,trong nũa
quãng đường còn lại có vận tốc V2 .Tính vận tốc trung bình của nó trên toàn bộ quãng đường .Chứng tỏ rằng vận tốc trung bình này không lớn hơn trung bình cộng của hai vận tốc V1 ,V2
6.Một chuyển động trong nũa thời gian đầu chuyển động với vận tốc V1 ,quãng đường còn lại chuyển động với vận tốc V2 .Tính vận tốc trung bình của nó trên cà quãng đường
7.Một ô tô chuyển động trên nữa đầu đoạn đường với vận tốc 60km/h .Phần còn lại, nó chuyển động với vận tốc 15km/h trong nữa thời gian đầu và 45km/h trong nữa thời gian sau .
Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường.
8.Một người đi từ A đến B.1/3 quãng đường đầu người đó đi với vận tốc V1 ,2/3 thời gian còn lại đi với vận tốc V2 .Quãng đường cuối cùng với vận tốc V3 .Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường.
9Từ điểm A đến diểm B một ô tô chuyển động đều với vận tốc v1 =30km/h .Đến B ô tô quay về điểm A ,ô tô cũng chuyển động đều nhưng với vận tốc v2=40km/h.Xác dịnh vận tốc trung bình của chuyển động cả đi và về.
10.Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu đi với vận tốc 12km/h ,1/3 đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc 8km/h và 1/3 đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc 6km/h Tính vận tốc trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB
11.Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng MN .Nữa đoạn đường đầu đi với vận tốc v1 =30km/h .Nữa đoạn đường sau vật chuyển động theo hai gia đoạn :Trong nữa thời gian đầu ,vật đi với vận tốc v2=20km/h ,nữa thời gian sau vật đi với vận tốc v3=10km/h .Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường MN.

 
Gửi ý kiến