Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi giải toán trên mạng vòng 22-lớp 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thiviolympic trên Internet
Người gửi: Phạm Minh Khôi
Ngày gửi: 16h:47' 10-02-2010
Dung lượng: 588.0 KB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
Vòng 22- lớp 7
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Số trung bình cộng của các giá trị sau 19 80 25 38 0 91 6
nhỏ hơn 20
lớn hơn 20
bằng 20

Câu 2: Số nguyên lớn nhất không vượt quá là
-2
-1
0
1
Câu 3: có thể viết được dưới dạng:
số nguyên
số thập phân vô hạn tuần hoàn
số vô tỷ
số thập phân hữu hạn
Câu 4: Khẳng định “ là một số dương” là
Đúng
Sai


Câu 5: Cho các giá trị: 16 15 16 18 16 18 16 19 17 19 Hỏi mốt kém giá trị trung bình bao nhiêu đơn vị:
1
2
3
4
Câu 6: Nếu 15a + 4b = 7 và 12b + a = 3 thì số trung bình cộng của a và b bằng bao nhiêu?
0,3125
0,625
10
16
Câu 7: Nếu 12a + 3b = 1 và 7b - 2a = 9 thì trung bình cộng của a và b bằng:
1
5
0,5
-1
Câu 8: Cho biểu đồ điểm số bài kiểm tra Toán 1 tiết của một lớp 7 như sau:  Giá trị trung bình là:
4
5,8
5
6
Câu 9: có thể viết được dưới dạng:
số nguyên
số thập phân vô hạn tuần hoàn
số thập phân vô hạn không tuần hoàn
số thập phân hữu hạn
Câu 10: Trong hộp có 16 viên bi, 8 bi đỏ, 4 bi vàng, còn lại là bi xanh và trắng. Không nhìn vào hộp, để chắc chắn trong các bi lấy ra có 4 bi cùng màu thì ta phải lấy ra ít nhất số bi là
9
11
13
15


BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Cho tam giác ABC có AB = 2 cm, AC = 5 cm, BC= cm. Góc bằng .
Câu 2: Số nguyên lớn nhất không vượt quá là .
Câu 3: Cho tam giác ABC có , . Biết CD là đường phân giác của tam giác. Vậy góc bằng 
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 6cm, BC = 8cm. Với M là trung điểm AC. Độ dài BM bằng cm
Câu 5: Cho tam giác ABC, AB = 7cm, AD là đường phân giác góc A và cũng là đường cao của tam giác. Độ dài đoạn AC là cm
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH=4cm. M là trung điểm của BC, MH=3cm. Diện tích tam giác ABC bằng .
Câu 7: Cho ba số a,b,c thoả mãn và . Vậy |a+2b+3c|= .
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại B có và . M là trung điểm đoạn AC.Vậy = 
Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại B có và . M là trung điểm đoạn AC.Vậy = 
Câu 10: Kí hiệu [a] là phần nguyên của số a (số nguyên lớn nhất không vượt quá a). Vậy … bằng .


BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Trung bình cộng của số đo ba góc trong một tam giác là:
Câu 2: Số nguyên lớn nhất không vượt quá là
-2
-1
0
1
Câu 3: Khẳng định “ là một số dương” là
Đúng
Sai


Câu 4: Nam làm được 87; 83 và 88 sản phẩm trong 3 ngày đầu tuần. Nếu Nam làm được 90 sản phẩm trong ngày thứ tư thì số sản phẩm trung bình nam làm được trong 1 ngày sẽ:
Tăng 1
Tăng 2
Tăng 3
Như cũ
Câu 5: Trong các số sau đây, số có giá trị tuyệt đối lớn nhất là:
3

-3,1

Câu 6: Nếu 15a + 4b = 7 và 12b + a = 3 thì số trung bình cộng của a và b bằng bao nhiêu?
0,3125
0,625
10
16
Câu 7: Một vận động viên bắn 6 phát súng có điểm số 5 phát đầu ghi lại như sau: Điểm số : 10 9
No_avatar
Nhưng mà có đề mới năm 2011 chưa
 
Gửi ý kiến