Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra chuong 4 dai so 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Kim Dung
Ngày gửi: 16h:08' 01-03-2010
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 977
Số lượt thích: 0 người
Ngày tháng 4 năm 2009
Tiết 65 Kiểm tra chương IV - Đại số lớp 8
mục tiêu bài kiểm tra:
Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của HS trong chương IVvà kĩ năng giải toán về bất dẳng thức, bất phươnh trình của các em để có sự đánh giá chính xác và có sự điều chỉnh phù hợp trong dạy học tiếp theo
Ma trận đề kiểm traNhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
Câu
điểm

Liên hệ giữa thứ tự và các phép toán
Câu1

0.5

Câu 2,3

1.0
Câu 2a
Câu 1
1.5

Câu 2b

1.0
6


4.0

Bất phương trình một ẩn
Câu7
0.5

Câu 4
0.5

Câu5
0.5

3

1.5

Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Câu 6
0.5
Câu 3a,b
2.0
3

2.5

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối


Câu8

0.5
Câu 4a

1.0

Câu 4b

0.5
3


2.0


3
1.5
3. Đề bài
A. phần trắc nghiệm( 4 điểm)
1. Điền Đúng(Đ) Sai(S) thích hợp vào ô trống
a. -5 + 3 ≥ 1 b. -5 . 3 ≤ 16 c. 15 +(-3) >18 +(-3) d. 5.(-2) > 7.(-2)
2.Cho x < y, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau
A. -x- 5 <- y -5 B. 5-2x < 5-2y C. 2x+1 < 2y+1 D. - 4 – 2x < -4 – 2y
3. Điền dấu ( > ; <) thích hợp vào các ô trống trong các khẳng định sau
a. 7a< 8a thì a 0 b. -7a <- 8a thì a 0
c.-2a > 3a thì a 0 d. -2a > -3a thì a 0

4. x = 5 là một nghiệm của bất phương trình
A. 3x+5 > 20 B. x - 13 > 5 – 2x C. 3x -2 < 14 D. - 2x + 1 > 1
5. Hình sau

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình
A. 2x – 4 < 0 B. 2x – 4 > 0 C. 2x – 4 ≥ 0 D 2x – 4 ≤ 0
6.tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:BPT bậc nhất là: A. 0x – 1 > 5 B. x2 +1 ≤ 3 - 2x C.  D. x – 1< 0
7. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có khẳng định đúng
A
B

a) Khi chuyển vế một hạng tử của BPT từ vế này sang vế kia
1) ta phải giữ nguyên chiều của BPT

b) khi nhân hai vế của BPT với cùng một số dương
2) ta phải đổi dấu của hạng tử đó

c) khi nhân hai vế của một bất phương trình với cùng một số âm
3) ta phải giữ nguyên dấu của hạng tử đó


4) ta phải đổi chiều của BPT


8. Khi x > 0 thì kết quả rút gọn của biểu thức | 5x| -3 – 2x là
A. 3x – 3 B. 7x - 3 C. - 3x – 3 D. -7x - 3
Phần tự luận:(6 điểm)
1. (1 điểm) Viết tập nghiệm của BPT sau và biểu diễn tập
No_avatarf

de bai nhu do hoi ay!

 
Gửi ý kiến