Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tâm
Ngày gửi: 05h:40' 03-03-2010
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI
VĨNH TƯỜNG Môn thi: Toán – lớp 5
( thời gian làm bài thi: 20 phút )
Họ và tên: ……………………………… SBD: ………………………………
Học sinh trường: ……………………………………………………………….
Chữ ký, họ tên giám thị: số phách
1/ ………………………………………………………..
2/ ………………………………………………………..
Dọc phách theo đường kẻ này


Chữ ký, họ tên giám khảo: số phách
1/ ………………………………………………………..
2/ ………………………………………………………..

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C, D. Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Cho số M được tạo bởi các số chẵn viết liên tiếp từ 2 đến 2006. Hỏi số M được tạo gồm bao nhiêu chữ số ?
A. 1003 chữ số B. 3440 chữ số C. 3450 chữ số D. 3460 chữ số
Câu 2: Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau?
A. 120 số B. 90 số C. 190 số D. 210 số
Câu 3: Cho số X gấp 3 lần số Y, số Z gấp 5 lần số Y và số Z bằng 2/5 . Hỏi số X bằng bao nhiêu ?
A. 5/15 B. 5/25 C. 6/15 D. 6/25
Câu 4 : Gía trị của biểu thức A = 0,25 x 12 : 0,5 – ( 5,1 – 10,2 x 0,5 ) : 0.125 là bao nhiêu ?
A.3 B.4 C.5 D.6
Câu 5: Cho dãy số viết theo thứ tự là: 31, 33, 35, … , y . Tìm số y để số chữ số của dãy gấp 3,5 lần số số hạng của dãy ?
A. 2000 B. 2110 C. 2109 D. 2120
Câu 6: Cho dãy số viết theo thứ tự : 1, 4, 7, 10, … .Hỏi chữ số thứ 100 của dãy bằng bao nhiêu ?
A. 298 B. 297 C. 296 D.295
Câu 7: Cho ba bao gạo tổng cộng cân nặng 127 kg. Người ta lấy ra ¼ số gạo của bao thứ nhất ; 1/3 số gạo của bao thứ hai và 2/7 số gạo của bao thứ ba thì số gạo còn lại trong ba bao là bằng nhau. Hỏi bao gạo thứ nhất ban đầu cân nặng bao nhiêu?
A. 32 kg B. 36 kg C. 40 kg D. 44 kg
Câu 8: Một người bán hàng bình quân mỗi ngày lãi được 15% theo số tiền vốn bỏ ra. Hỏi bình quân mỗi ngày người đó bán lãi được bao nhiêu phần trăm theo giá tiền bán?
A. 13,04 % B. 12,04 % C. 11,04 % D. 14,04 %
Câu 9: Cho hình bên? Hỏi có bao nhiêu
tam giác, tứ giác nhận các đỉnh
của hình bao ngoài làm đinh của chúng?
….tam giác và …. tứ giác

Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dai 51 cm, chiều rộng 43 cm. Gọi M, P, Q lần lượt là trung diểm các cạnh AB, CD, DA .Tính diện tích hình MBCPQ ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến