Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luyện Tập S và H2S (xem được)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TL
Người gửi: Nguyễn Hữu Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:27' 17-03-2010
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP LƯU HUỲNH VÀ HIDROSUNFUA

Bài 1: Nung nóng một hỗn hợp gồm 6,4g S và 1,3g Zn trong bình kín đến phản ứng hoàn toàn. Hãy xác định thành phần định tính và định lượng của hỗn hợp sau phản ứng trên?
Đs: 1,94g ZnS và 5,76g S dư
Bài 2: Nung 11,2g Fe, 26g Zn với một lượng dư lưu huỳnh thu lấy sản phẩm rồi cho tan vào dung dịch HCl dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO4 .
a. Tính thể tích khí thu được (đktc)?
b. Tính thể tích dung dịch CuSO4 10% (d=1,1) vừa đủ phản ứng với lượng khí trên?
Đs: 13,44 lit khí và 872,72 ml dung dịch.
Bài 3: Đun nóng hỗn hợp gồm 5,6g Fe và 1,6g S đến phản ứng hoàn toàn rồi cho hỗn hợp sau phản ứng vào 500 ml dung dịch HCl thu V lit khí (đktc) và dung dịch A.
a. Hãy cho biết thành phần định tính và định lượng của khí thu được?
b. Để trung hòa lượng HCl còn dư trong A cần 250 ml dd NaOH 0,05M. Tính CM của dd HCl ban đầu?
Đs: 2,24 lit khí gồm 50% H2S và 50% H2 CM (HCl)= 0,425 mol/lit
Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 13,6g một chất thu được 25,6g SO2 và 7,2g nước. Khí sinh ra cho hấp thụ vào 100ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28)
a. Tìm công thức của chất đem đốt?
b. Tìm C% của chất trong dung dịch sau phản ứng?
Đs: khí H2S,
Bài 5: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lit H2S (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm vào 50ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28). Tính C% của chất có trong dung dịch sau phản ứng trên?
Đs: NaHSO3 42,97% (m dung dịch = 96,8g)
Bài 7: Hấp thụ V lít khí H2S vào 450ml dung dịch NaOH 1,2M. Tính V (đktc) để thu được hai muối có nồng độ bằng nhau?
Đs: 8,064 lit
Bài 8: Cho m gam FeS vào dung dịch HCl dư, lượng khí sinh ra hấp thụ hết vào 900ml dung dịch KOH 0,8M thu được hai muối có nồng độ bằng nhau. Tính m?
Đs: 42,24g
Bài 9: Một bình kín dung tích 1,5 lit chứa hỗn hợp khí gồm: H2S và ôxi dư ở 27oC và 623,6mmHg. Đốt cháy hỗn hợp rồi cho toàn bộ sản phẩm vào dung dịch NaOH dư thu 1,26g muối. Tính % số mol của H2S trong hỗn hợp ban đầu?
Đs: 20%
Bài 10: Hỗn hợp khí A gồm H2S và ôxi có dư. Đốt 5,6 lít A (đktc) thì sản phẩm khí làm mất màu vừa đủ 400g dung dịch Brôm 2%. Tính % khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp A?
Đs: H2S 21%, Oxi 79%

 
Gửi ý kiến