Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi giữa học kỳ II lớp 2 môn Toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:39' 24-03-2010
Dung lượng: 11.9 KB
Số lượt tải: 2038
Số lượt thích: 1 người (Hoàng San Mưng, Khổng Thị Bình)
TRƯỜNG TH BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Môn : TOÁN
Thời gian : 45 phút
Năm học :

Họ và tên HS : ................................................
Lớp : 2.....

Điểm
Giám thị 1
Giám thị 2
Giám khảo 1
Giám khảo 2


*Đề thi:

1/ Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm : (1 điểm)
4 ; ……; 12 ; 16 ; …….; ……..; 28 ; 32 ; …….; 40.
2/ Đặt tính rồi tính : (1 điểm)
a) 46 + 30 + 19 b) 85 – 18
3/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : (1,5 điểm)

a) 99 …. 100 b) 4  8 .... 30
?
87 …. 78 18 : 2 .... 3  3

4/ Tính : (1,5 điểm)
a) 2  7 = ……… b) : 3 = ………
35 : 5 = ……… 5cm  5 = ………
5/ Tính : (1 điểm)
5  9 + 49 = ………………………………………………………
……………………………………………………....

6/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ vào chỗ chấm : (1điểm)

B C


A.
. D
………………………………………………………………

7/ Giải bài toán sau : (2 điểm)
Mỗi học sinh được phát 4 quyển vở. Hỏi 5 học sinh như thế được phát tất cả bao nhiêu quyển vở?


8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng : (1 điểm)

5 .... 5 = 25
?
5 …. 5 = 10

TRƯỜNG TH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
KÌ THI GIỮA HỌC KÌ II
Môn : TOÁN - KHỐI 2
Năm học :


* ĐÁP ÁN :

1/Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :(1 điểm)
4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40.
2/Đặt tính rồi tính : (1 điểm)
46 85
+ 30 - 18
19 67
95
3/Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : (1,5 điểm)
a) 99 < 100 b) 4 x 8 > 30
87 > 78 18 : 2 = 3 x 3 4/Tính : (1,5 điểm)
a) 2 x 7 = 14 b) 24 l : 3 = 8 l
35 : 5 = 7 5cm x 5 = 25cm
5/Tính : (1 điểm)
5 x 9 + 49 = 45 + 49 = 94
6/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ : (1 điểm)
ABC; BCD hoặc DCB; CBA.

7/Giải bài toán sau : (2 điểm)
Bài giải :
Số quyển vở 5 học sinh được phát tất cả là :
4 x 5 = 20 (quyển vở)
Đáp số : 20 quyển vở
8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng : (1 điểm)
5 x 5 = 25
5 + 5 = 10* HƯỚNG DẪN CHẤM :

Bài 1 : (1 điểm)
- HS điền đúng 1 số vào ô trống : 0,25 điểm.
Bài 2 : (1 điểm)
- Đặt tính đúng 1 phép tính : 0,25 điểm.
- Tính đúng 1 kết quả : 0,25 điểm.
+ Kết quả đúng, đặt tính sai : không được điểm.
Bài 3 : (1,5 điểm)
- HS điền đúng 1 dấu vào chỗ chấm ở cột a : 0,25 điểm.
- HS
No_avatarf

Đề thi giữa kì 2

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓