Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết hình 11 cb(chương3)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Mạnh Hùng
Ngày gửi: 16h:50' 25-03-2010
Dung lượng: 251.5 KB
Số lượt tải: 1273
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD-ĐT Lâm Đồng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11
Trường THPT Lộc Thanh Bài số 4- Học kì 2- Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài 45 phút

Cho hình chóp , đáy là hình vuông tâm cạnh bằng , các cạnh bên
.
Gọi lần lượt là trung điểm của và . Kẻ vuông góc với .
(4 đ) Chứng minh và 
(1,5 đ) Chứng minh 
(1,5 đ) Xác định và tính góc giữa và mặt phẳng 
(1,5 đ) Chứng minh ba véc tơ :, và đồng phẳng
Vẽ hình :1,5 đ

…………………………………………. Hết………………………………………….SỞ GD-ĐT Lâm Đồng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11
Trường THPT Lộc Thanh Bài số 4- Học kì 2- Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài 45 phút

Cho hình chóp , đáy là hình vuông tâm cạnh bằng , các cạnh bên
.
Gọi lần lượt là trung điểm của và . Kẻ vuông góc với .
(4 đ) Chứng minh và 
(1,5 đ) Chứng minh 
(1,5 đ) Xác định và tính góc giữa và mặt phẳng 
(1,5 đ) Chứng minh ba véc tơ :, và đồng phẳng
Vẽ hình :1,5 đ

…………………………………………. Hết………………………………………….


ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11
Bài số 4- Học kì 2- Năm học 2009-2010
( 2 trang)

được hình chóp 0,5
Vẽ tiếp câu 2 0,5
Vẽ đủ 0,5

Câu 1 (4 đ) Chứng minh và 
Ta có: là tâm hình vuông và (gt)
0,5

cân và là trung điểm của nên 
0,5

Tương tựcân và là trung điểm của nên 
0,5


0,5
Ta có (gt) (1)
0,25

Theo chứng minh trên 
0,5

 và (t.c hình vuông)
0,25

(2)
0,5

Từ (1) và (2) có 
0,5


Câu 2 (1.5 đ) Chứng minh 

Theo chứng minh trên hay 
0,25


0,25

 là trung điểm của (gt) nên 
0,25


0,25

Mà (t.c hình vuông)
0,25


0,25


Trang1Câu 3 (1.5 đ) Xác định và tính góc giữa và mặt phẳng 

Theo chứng minh trên 
0,25

 là hình chiếu của trên 
0,25

Nên góc giữa và là góc 
0,25

Xét vuông tại ta có 
0,250,25


0,25


Câu 4 (1,5 đ) Chứng minh ba véc tơ :, và đồng phẳng

Gọi là trung điểm của và 
0,25

Ta có là đường trung bình của và 
0,25

nên là hình bình hành và 
0,25

 
0,25

và hay 
0,25

Hay ba véc tơ : , , đồng phẳng
0,25


Chú ý: Mọi cách giải khác có biểu điểm tương tự
…………………………..Hết …………………………….Trang 2

 
Gửi ý kiến