Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kt cuối kì 2 lớp 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Đan Phương
Ngày gửi: 21h:11' 25-03-2010
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Nhuế Dương
Lớp………..
Họ và tên…………………….
Bài kiểm tra cuối kì 1
Năm học 2008-2009
Môn Toán lớp 1


Câu 1. Tính (3đ)
+ - -
….. ……. ……. …….
7 – 2 + 4 = ……… 10 – 2 – 6 = ………….
4 + 2 + 4 = ……… 10 – 5 + 4 = ………….
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (2đ).
10 - …… = 6 8 = ….. + 5
3 + ….. = 9 4 = 7 - ……
Câu 3: (2đ)

2 ....... 2 + 0 3 + 4 ….. 4 + 3
4 …... 5 – 4 7 – 4 ….. 2 + 2


Câu 4: (2đ) Viết phép tính thích hợp.
a) Có : 6 con gà.
Mua thêm : 4 con gà.
Tất cả : … con gà?

b) Có : 9 bông hoa.
Hái : 2 bông hoa.
Còn lại :… bông hoa?

Câu 5: (1đ) Hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình.
B. 2 hình
C. 3 hình.

Trường Tiểu học Nhuế Dương
Lớp………..
Họ và tên…………………….
Bài kiểm tra cuối kì 1
Năm học 2008-2009
Môn Toán lớp 2


Phần I
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (10đ).
Câu1. Muốn tìm số trừ ta lấy:
A. Số bị trừ cộng với hiệu.
B. Số bị trừ trừ đi hiệu.
C. Hiệu trừ đi số bị trừ.
Câu2. Tìm x, biết: x + 37 = 63.
A. x = 26 B. x = 36 C. x = 37 D. x = 100
Câu 3. 36 + 14 – 28 = ?
A. 22 B. 12 C. 38
Câu 4. 1 ngày 46 giờ – 22 giờ
Dấu cần điền vào ô trống là:
A > B. < C. =
Câu5. Số lớn nhất có 2 chữ số là:
A. 9 B. 99 C. 19
Phần II
Câu1. Đặt tính rồi tính (2 đ)
37 + 35 73 + 27 84 – 36 100 – 68
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu2. (2đ) Một cửa hàng bán 25kg đường, còn lại 47kg đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki - lô - gam đường?:
Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu3. Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Trường Tiểu học Nhuế Dương
Lớp………..
Họ và tên…………………….
Bài kiểm tra cuối kì 1
Năm học 2008-2009
Môn Toán lớp 3


Phần I
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (5đ)

Câu 1. 325 + 246 = ?
A. 561 B. 571 C. 517
Câu 2. 603 – 481 = ?
A. 122 B. 222 C. 221
Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm.
3m
 
Gửi ý kiến