Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương tin học 6 học kỳ II năm học 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Viên (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:54' 29-03-2010
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 906
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
Môn: Tin 6
Năm học 2009-2010
I/ Trắc nghiệm: ( tham khảo)
Nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word
Liệt kê một số thành phần cơ bản trên cửa sổ Word
Cách mở văn bản, lưu văn bản, thao tác đống văn bản hoặc kết thúc soạn thảo
Các thành phần của văn bản
Quy tắc gõ văn bản trong Word
Định dạng văn bản
Định dạng kí tự
Định dạng đoạn văn bản
Trình bày trang văn bản và in văn bản

II/ Tự luận:
Nêu các bước để mở văn bản, lưu văn bản
Con trỏ soạn thảo là gì? Hãy nêu sự giồng nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ sọan thảo và con trỏ chuột. Khi di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo hay không?
Nêu các bước sao chép, di chuyển một phần văn bản
Nêu sự giồng nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace
Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?
Thế nào là định dạng đoạn văn bản? Khi thực hiện định dạng một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản không?
Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản
Hãy nêu sự khác biệt giữ lệnh Find và lệnh Find and Replace
Nêu các bước cơ bản chèn hình ảnh từ một tập đồ họa vào văn bản
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
Môn: Tin 7
Năm học 2009-2010
I/ Trắc nghiệm: ( tham khảo)
Định dạng phông chữ, cỡ chữ , kiểu chữ và màu chữ
Căn lề cho ô tính, tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
Trình bày và in trang tính
Sắp xếp dữ liệu và lọc giữ liệu
Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
II/ Tự luận:
Hãy nêu các bước để thực hiện :
Định dạng phông chữ trong các ô tính
Thay đổi kiếu chữ
Thay đổi cỡ chữ
Định dạng màu chữ
Hãy nêu lợi ích của việc xem trang tính trên màn hình truớc khi in bằng lệnh Print Preview
Làm thế nào để có thể điều chỉnh được các trang in, thay đổi huớng giấy của bảng tính?
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu vài ví dụ thực tế
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ
Hãy nêu vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất
Hãy nêu các bước thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
Môn: Tin 8
Năm học 2009-2010

I/ Lý thuyết:
Hãy cho biết tác dụng của câu lệnh với số lần biết trước
Nêu cấu trúc và hoạt động của câu lệnh lặp
Nêu cấu trúc và hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước,
Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh với số lần biết trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng mảng trong chương trình
6. Cho biết kết qủa của đoạn chương trình sau:
a:=10;
While a >=10 Do write(a);
7. Các khai báo mảng sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a) var X : Array [10, 13] of integer;
b) var X : Array [5..10. 5] of real;
c) var X : Array [3.4..4.8] of integer;
d) var X : Array [10.. 1] of integer;
e) var X : Array [4..10] of real;
8. Chưong trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào?
var i: integer;
begin
for i:=1 to 1000 do;
end.
II/ Thực hành:
Vỉết chương trình tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên, N nhập từ bàn phím
Vỉết chương trình tính tích của N số tự nhiên đầu tiên, N nhập từ bàn phím
Vỉết chương trình tính tổng
S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +……..+ 1/n
(Với n là số tự nhiên mnhập từ bàn phím)
Nhập vào số nguyên. In ra màn hình tất cả các ước của N
Bài tập 1, 2, 3, 4, 5,
 
Gửi ý kiến