Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV- ĐẠI SỐ 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Lưu (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:20' 12-04-2010
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 991
Số lượt thích: 0 người
THCS CÁT HIỆP KIỂM TRA CHƯƠNG IV - ĐẠI SỐ 7
Thời gian: 45 phút
(Ngày kiểm tra: 19/04/2010)
Ho và tên HS
Lớp
xét giáo viên:


Điểm


I. : (4 điểm)
Câu 1: (1đ)) Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:
a/ Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là ………………………... của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
b/ Nếu tại x = a, đa thức p(x) có ……………………... thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.
Câu 2: (1đ) Điền dấu “X” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp.
Câu
Đúng
Sai

a) 5x là một đơn thứcb) Hai đơn thức 2xy2 và 2x2y là đồng dạngc) 3x2 – xy là đa thức bậc 2d) Cho A=x + y và B=x – y thì A + B = 2x + 2yCâu 3: (2đ) Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:
a/ Bậc của đơn thức 5x2y3z là:
A. 3 ; B. 6 ; C. 2 ; D. 5
b/ Tích của hai đơn thức: – 2xy2 và 4x2y2 là:
A. 8x2y4 ; B. – 8x2y4 ; C. 8x3y2 ; D. – 8x3y4
c/ Giá trị của biểu thức: x2 – 2x + 2 tại x = 1 là:
A. 2 ; B. 1 ; C. – 2 ; D. 3
d/ Nghiệm của đa thức: P(x) = 4x – 8 là:
A. 2 ; B. 4 ; C. 1 ; D. 8
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (1đ) Hãy viết hai đơn thức (khác nhau) với 2 biến x, y có bậc 5 và có giá trị bằng 6 tại x = 1 và y = – 1
Câu 2: (5đ) Cho đa thức: P(x) = 2x4 + 5x3 – 2x2 + 4x2 – x4 – 4x3 + 2 – x4
a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b/ Tính P(1) và P(-1)
c/ Chứng tỏ P(x) không có nghiệm
Bài làm:THCS CÁT HIỆP
KIỂM TRA CHƯƠNG IV - ĐẠI SỐ 7
Họ và tên: ………………………………. Thời gian: 45 phút
Lớp: 7A5 (Ngày kiểm tra: 27/04/2009)
Đề2:

I. : (4 điểm)
Câu 1: (1đ)) Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:
a/ Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và ………….. phần biến.
b/ Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có ………………… trong dạng thu gọn của đa thức đó.
Câu 2: (1đ) Điền dấu “X” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp.
Câu
Đúng
Sai

a) -3x2 là một đơn thứcb) Hai đơn thức 3xy và 3x2y2 là đồng dạngc) 6xy2 – y là đa thức bậc 3d) Cho A=x – y và B=x + y thì A + B = 2x - 2yCâu 3: (2đ) Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:
a/ Bậc của đơn thức 4x2y2z là:
A. 4 ; B. 6 ; C. 5 ; D. 2
b/ Tích của hai đơn thức: – 2xy2 và 4x2y là:
A. 8x2y4 ; B. – 8x2y4 ; C. 8x3y3 ; D. – 8x3y3
c/ Giá trị của biểu thức: x2 + 2x – 2 tại x = 1 là:
A. 1 ; B. 2 ; C. – 4 ; D. – 2
d/ Nghiệm của đa thức: P(x) = 3x – 9 là:
A. 6 ; B. 4 ; C. 3 ; D. 8
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (1đ) Hãy viết hai đơn thức (khác nhau) với 2 biến x, y có bậc 7 và có giá trị bằng 8 tại x = –1 và y =1
Câu 2: (5đ) Cho đa thức:
No_avatar

Lè lưỡi

 
Gửi ý kiến