Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử trường chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ lần 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phước Dũng
Ngày gửi: 09h:01' 17-04-2010
Dung lượng: 250.5 KB
Số lượt tải: 468
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
Môn: VẬT LÝ, khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đề

 ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề thi 132


Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp làm thay đổi điện dung tụ điện thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng ZL và điện trở thuần R là
A. ZL=R B.  C.  D. ZL = 3R
Câu 2: Đặt một điện áp u = U0sin(ωt + π/6)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có một trong bốn phần tử; điện trở thuần, cuộn thuần cảm, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng  thì đoạn mạch đó có
A. tụ điện B. cuộn dây có điện trở thuần
C. cuộn thuần cảm D. điện trở thuần
Câu 3: Mắc đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với một điện trở vào nguồn xoay chiều thì hệ số công suất của mạch bằng 0,5. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn dây đi 3 lần thì khi đó, hệ số công suất của mạch sẽ bằng
A. 0,4 B. 0,866 C. 1 D. 0,6
Câu 4: Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp uAB = U0cos(t (V). Thay đổi R, khi điện trở có giá trị R = 24Ω thì công suất đạt giá trị cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng 18Ω thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ?
A. 288 W B. 168W C. 248 W D. 144 W
Câu 5: Hai dao động thành phần cùng phương x1 = - 8sịn5πt (cm) và x2 = 8cos(5πt + π) (cm) có phương trình dao động tổng hợp là
A. x = 16cos(5πt - π/4) (cm) B. x = 8cos(5πt + 3π/4) (cm)
C. x = 8cos(5πt - π/4) (cm) D. x = 8cos(5πt + 3π/4) (cm)
Câu 6: Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp dao động ngược pha nhau, những điểm trong môi trường truyền sóng dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng có giá trị nào trong các biểu thức nêu sau đây? Cho k là các số nguyên
A. (2k + 1)  B. (2k+1)λ C. (2k + 1) π D. kλ
Câu 7: Khi xảy ra sóng dừng trên một sợi dây, nếu sóng tới có biên độ a thì bụng sóng có li độ
A. từ -a đến a B. bằng 2a C. từ -2a đến 2a D. bằng a
Câu 8: Vật treo của con lắc đơn dao động điều hòa theo cung tròn  quanh vị trí cân bằng O. Biết vật có tốc độ cực đại 6,93m/s, tìm tốc độ của vật khi đi qua vị trí P là trung điểm của .
A. vP = 6m/s B. vP = 0m/s C. vP = 3,46m/s D. vP = 8m/s
Câu 9: Cho một đoạn mạch gồm điện trở R1 = 30Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở R0 = 10Ω và độ tự cảm L = H. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 100cos100πt(V), cuộn dây sẽ tiêu thụ công suất
A. P = 160W B. P = 120W C. P = 0W D. P = 40W
Câu 10: Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200sin(V). Tại thời điểm t1 nào đó, điện áp u = 100V và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t2, sau t1 đúng ¼ chu kỳ, điện áp u bằng bao nhiêu?
A. 100V B. -100V C. 100V D. -100V
Câu 11: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 10dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là
A. 1200 B. 120 C. 10 D. 10
Câu 12: Ðặt
 
Gửi ý kiến