Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CD LTDH -HOPDEN-ĐAOONGCB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thái Long
Ngày gửi: 13h:58' 17-04-2010
Dung lượng: 660.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
NGHIỆM NÂNG CAO -LTĐH 2010 16/4/2010
I. ĐIỆN XOAY CHIỀU: BÀI TOÁN HỘP ĐEN
1> Mạch chứa một phần tử
Loại mạch
Điện trở R
Cuộn cảm thuần L
Tụ điện C

Dấu hiệu nhận biết
+ Về pha (u;i) cùng pha
+ Tần số thay đổi ( R không đổi ( I không đổi
+ Về pha: u nhanh pha hơn i một góc 0,5π
+ Tần số thay đổi ( cảm kháng thay đổi ( I thay đổi : Khi f tăng thì cảm kháng tăng, I giảm
+Công suất P =0
+ Về pha: u chậm pha hơn i một góc 0,5π
+ Không cho dòng điện không đổi đi qua
+Tần số thay đổi ( dung kháng thay đổi ( I thay đổi: Khi f tăng thì dung kháng giảm, I tăng
+Công suất P =0

2> Mạch chứa hai phần tử
Loại mạch
LC (cuộn cảm thuần)
RL( cuộn cảm thuần)
RC

Dấu hiệu nhận biết
+Về pha (u;i) lệch pha 0,5π
+Về điện áp hiệu dụng U =|UL-UC |
( U có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng với UL hoặc UC.
+Công suất P =0
+Hệ số công suất cos= 0
+Khi thay đổi tần số: góc lệch pha(u;i) vẫn là 0,5π, tuy nhiên u có thể chuyển từ nhanh pha hơn i sang chậm pha hơn i
Chú ý : nếu cuộn dây có điện trở r
( không thuần cảm) thì các dầu hiệu trên không thỏa mãn
+Về pha : u luôn nhanh pha hơn i một góc 0 <0,5π
+Về điện áp hiệu dụng : thỏa
(*)
( U>UR , UL
+ Khi f tăng (Z tăng ( I giảm, cosgiảm, P giảm
(P =
+ Khi f giảm (Z giảm ( I tăng, costăng , P tăng
Chú ý : nếu cuộn dây có điện trở r ( không thuần cảm) thì (*) không thỏa mãn

+ Về pha : i luôn nhanh pha hơn u một góc 0 <0,5π
+Về điện áp hiệu dụng : thỏa

( U>UR , UC

+ Khi f tăng(Z giảm ( I tăng, costăng , P tăng
(P =
+ Khi f giảm(Z tăng ( I giảm, cosgiảm, P giảm


@ CÁC VÍ DỤ
1>Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C, cuộn dây thuần cảm L, điện trở R và hộp kín X. Biết ZL > ZCvà hộp kín X chứa 1 trong 4 phần tử Rx, Cx, Lx , cuộn dây không thuần cảm (Ly, r) mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện i và hiệu điện thế u ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với nhau thì trong hộp kín X chắc chắn phải là :
A. RX B. LX C. CX D. cuộn dây không thuần cảm (Ly, r)
2> Một đoạn mạch điện không phân nhánh chứa 2 trong 3 phần tử: Điện trở thuần, hoặc tụ điện hoặc cuộn dây. Nếu mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 220V - 60Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử lần lượt là 325V và 105 V. Hai phần tử đó là:
A. Điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm. B.Tụ điện và cuộn dây.
C. Điện trở thuần và tụ điện D. Tụ điện và cuộn dây thuần cảm.
3> Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế
u = U0coslên hai đầu A vả B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0 cosĐoạn mạch AB chứa
A. tụ điện B. điện trở thuần C. cuộn dây thuần cảm D. cuộn dây có điện trở
4> Một đoạn mạch xoay chiều có hai trong ba phần tử R,C hoặc cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100cos 100(t (V) ; i = 2cos (100(t +0,25π) (A). Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là A.L,C ; ZC = 100Ω; ZL= 50Ω B.R,L ; R = 40Ω; ZL= 30Ω
C.R,L ; R = 50Ω; ZL= 50Ω D.R,
 
Gửi ý kiến